53 nye bomstasjoner i Oslo-området

Politikerne i Oslo og Akershus samler seg denne uka om en plan for 53 nye bomstasjoner i hovedstadsområdet. Bommene skal stå klare i mars 2019.

48 av bomstasjonene kommer i Oslo, to i Lørenskog, to i Oppegård og én i Ski kommune. Fordelt på de tre bomringene i hovedstadsområdet kommer 14 av de nye bomstasjonene på bygrensen for trafikk fra Romerike og Follo, mens de resterende 39 legges til Indre ring.I den eksisterende Osloringen er det ikke planlagt nye bomstasjoner, men 20 av de 29 bomstasjonene som allerede finnes i Oslo-området i dag skal bygges om til toveis innkreving – med halv pris per passering sammenlignet med i dag.1,2 milliarderDersom planene går igjennom vil de nye bomstasjonene gi om lag 1,2 milliarder kroner i merinntekt til det offentlige hvert år. Av dette går 60 prosent til Oslo og 40 prosent til Akershus. Prosjektet har en anslått kostnadsramme på 250–300 millioner kroner.Til tross for flere bommer og økte inntekter vil mange bilister ikke merke store forskjellen, hevder Terje Rognlien i Statens vegvesen.Sekretariatslederen i det som kalles Oslopakke 3, viser til at én bompassering gir én times gratis passering i Osloringen og Indre ring. Det innebærer at du bare betaler for én passering selv om du skulle passere flere bommer, såframt du ikke bruker mer enn en time på turen.