Aksjefond: Seks vinnere - og hele 13 tapere

Analytikerne i Morningstar drar frem seks vinnere og 13 tapere blant norske aksjefond.

Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av november.Den siste måneden har seks fond blitt oppgradert, og hele 13 nedgradert.Oppgradert Nordea Norge Pluss: fra 4-er til 5-er (forvaltere: Jon Fredrik Hille-Walle, Jakob Vossgård)Storebrand Vekst: fra 3-er til 4-er (forvalter: Fredrik Thoresen)Holberg Norge: fra 2-er til 3-er (forvaltere: Robert Lie Olsen, Tony Fimreite)Nordea 1 - Norwegian Equity Fund: fra 2-er til 3-er (forvalter: Robert Næss)Storebrand Indeks Norge: fra 2-er til 3-er (forvalter: Andreas Poole)DNB SMB: fra 1-er til 2-er (forvalter: Dag Hammer)DNB SMB og Storebrand Vekst klarte seg best av disse i november, med fall på hhv. 0,8 og 0,9 prosent.Nordea-fondene var de svakeste i november, begge etter nedganger på 1,7 prosent.Etter 11 av 12 måneder er de samme Nordea-fondene likevel best hittil i 2017, med hhv. 21,6 (Equity) og 22,0 prosent avkastning (Pluss).Storebrand Vekst og DNB SMB er de svakeste av disse så langt i år, med fall på hhv. 7,4 og 2,1 prosent.Nedgradert Alfred Berg Gambak: fra 5-er til 4-er (forvalter: Leif Eriksrød)Fondsfinans Norge: fra 5-er til 4-er  (forvaltere: Odd Hellem, Arne Simensen, Tor Thorsen)Pareto Investment Fund B: fra 5-er til 4-er (forvalter: Tore Været)Pareto Investment Fund C: fra 5-er til 4-er (forvalter: Tore Været)Arctic Norwegian Equities B: fra 4-er til 3-er (forvalter: Albert Collett)Arctic Norwegian Equities I: fra 4-er til 3-er (forvalter: Albert Collett)Arctic Norwegian Equities II A: fra 4-er til 3-er (forvaltere: Ole Dahl, Sindre Sørbye, Tore Mengshoel)Danske Invest Norge I: fra 4-er til 3-er (forvaltere: Håkon Persen Søderstrøm, Lars Erik Moen)Odin Norge A: fra 4-er til 3-er (forvalter: Vigdis Almestad)First Aksjer Norge: fra 3-er til 2-er (forvalter: Tor Vinje)Pareto Aksje Norge I: fra 3-er til 2-er (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)Storebrand Norge: fra 3-er til 2-er (forvalter: Merete Opedal)DNB Norge Selektiv: fra 2-er til 1-er (forvaltere: Jarle Sjo, Dag Hammer, Odd Lillebostad)Alfred Berg Gambak gikk på den største smellen av disse i november, med et fall på 4,1 prosent.Fondsfinans Norge gikk tilbake 3,8 prosent.Arctic-fondene (B og I) klarte seg best, etter nedganger på rundt 0,9 prosent.Pareto Investment-fondene har lavest avkastning så langt i 2017, med 6,4 (B) og 6,8 prosent (C).Den høyeste avkastningen har Fondsfinans Norge, med 16,6 prosent. Odin Norge er opp 15,7 prosent.Morningstar tok grepMorningstar så seg i fjor høst nødt til å gjøre noen endringer i sin Morningstar Rating.- Vi har mottatt et tiltakende antall henvendelser, og vi ser økende tendenser til at investorer betaler for rådgivning på andre måter enn via kjøps- og salgskostnader. Samtidig har kjøps- og salgskostnadene i det store og hele forblitt på samme nivå. Dette er et fenomen som strekker seg over flere markeder, slik at vi nå fjerner kjøps- og salgskostnader i USA og EMEA (Europa, Midt-Østen og Afrika) fra beregningene, slik at oppgitte kostnader ikke tas med i vurderingen, forklarte analytiker Thomas Furuseth.- For norske og nordiske fond kan det tenkes at endringen fører til svakere relativ stjernerating, siden de fondene med høyest transaksjonsbaserte kostnader gjerne kom fra Luxembourg og markeder lenger sør i Europa. Endringen betyr dog ikke at kjøps- og salgskostnadene er irrelevante, ingen kostnader er det, men det betyr at vi ønsker å gjøre Morningstar Rating mer relevant ved å holde hvordan investorer betaler for rådgivning i større grad utenfor kalkulasjonen, fortsatte han.Les mer om endringene her.