Delphi-forvalter er bull på Telenor

Tidligere SEB-analytiker stokker om.

Onkel Skrue-statuett på Oslo Børs - Foto: Scanpix

Tian Tollefsen fikk se en avkastning på negative 2,1 prosent i sin fjerde måned som forvalter av Delphi Norge.Fondets referanseindeks - fondsindeksen på Oslo Børs - endte i samme periode (november) ned 1,8 prosent.Hittil i år er fondet nå opp 11,9 prosent, som er svakere enn referansens 14,1 prosent.Foran børsen - over tidDet siste året har fondet steget 16,1 prosent, mot 18,3 prosent for referanseindeksen.Over tre år har Delphi Norge et forsprang til markedet, med 13,5 vs. 11,5 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.Over fem år leder fondet med 16,2 vs. 12,4 prosent i snitt per år.Sliter med finansDen tidligere SEB-analytikeren påpeker at volatiliteten kom tilbake til Oslo Børs i november, etter to måneder med relativt lave svingninger.- Oslo Børs bar preg av gevinstsikring i flere av sektorene som tidligere i år har vært sterke, spesielt råvarer og finans. Til tross for en stigende oljepris var utviklingen i energisektoren noe blandet. Med noe mer usikkerhet i markedet gjorde selskaper med defensive karaktertrekk det relativt bra i november, skriver han i en månedsrapport.Mindreavkastningen forklarer han med overvekten i finanssektoren og Subsea 7, hvor sistnevnte leverte svakere kvartalstall enn ventet.På den positive siden trekker Tollefsen frem sterke bidrag fra de fleste av fondets shipping- og energiaksjer, samt undervekt i en svak sjømatsektor.Bull på TelenorHan har i november fortsatt å også øke eksponeringen kraftig i Telenor.- Telenor rapporterte svært gode kvartalstall, og viser en meget god evne til å levere på kostnadskutt - noe vi tror selskapet vil fortsette med. Yara rapporterte riktignok noe svakere kvartalstall enn ventet, men viste at selskapet lå godt foran skjema i forbedringsprogrammet sitt, skrev forvalteren om Telenor for en måned siden.Videre har Tollefsen tatt en liten posisjon i Schibsted.- Selskapet viser tendenser til en positiv trend etter å ha overrasket positivt på de siste kvartalsrapportene. Økt fokus på lønnsomhet bør kunne bidra til å materialisere det langsiktige vekstpotensialet i inntjeningen, forklarer han.Selger i laksAv andre større bevegelser har forvalteren fortsatt å redusere eksponeringen i sjømatsektoren, «der lakseprisene fortsetter å skuffe markedet i det korte bildet».- Vi har også redusert eksponeringen i Norsk Hydro til fordel for Yara, og vi har redusert eksponeringen noe i finans som følge av en svakere trend og økt risiko for svakere inntjeningsvekst med fallende boligpriser. Innen finanssektoren har vi solgt oss helt ut av Sbanken, delvis til fordel for Komplett Bank, forteller han.Energi størstSom følge av disse endringene, har energisektoren ifølge Tollefsen nå tatt over for finans som største sektor i fondet.- Som nevnt tidligere, synes vi mye ligger til rette for en sterk oljepris og økt tro på offshore og oljeservice blant investorene, avslutter han.De fem største investeringene (per 30/11) i Delphi Norge er Telenor (8,32 prosent), Yara (6,68 prosent), Subsea 7 (6,40 prosent), Norsk Hydro (5,70 prosent) og Delphi-eier Storebrand (5,69 prosent).


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker