Folk flest tror ikke på renteoppgang neste år

Et flertall tror ikke rentene kommer til å øke neste år. Men mange vil slite, selv med en liten renteoppgang. Bekymringsfullt, mener Nordea-sjefen.Norges Bank varslet forrige uke at den rekordlave styringsrenten på 0,5 prosent trolig får sitt første løft i løpet av 2018. Det gjenspeiles imidlertid ikke i en fersk undersøkelse om folks tro og forventninger til ulike økonomiske størrelser neste år, utført av Norstat for Nordea.I spørreundersøkelsen oppgir nær 50 prosent at de tror på fortsatt uendret rente neste år. Bare én av fire tror på renteoppgang.– Dette tyder på at vi er blitt så vant til at rentenivået er lavt, at vi tror det bare skal fortsette på samme nivå. Vi er opptatt av å formidle at dagens rentenivå er svært lavt i historisk sammenheng. Vi kan ikke vente at dette vil vare evig. De siste signalene fra Norges Bank viser også at hevingen trolig kommer noe raskere enn forventet, sier administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storset, til NTB.Etterlyser mer realismeI undersøkelsen oppgir én av ti at de vil få problemer med å håndtere boliglånet allerede ved 2 prosentpoengs renteoppgang. Bare 28 prosent sier de vil klare en renteoppgang på mer enn 5 prosentpoeng. Funnene underbygges av en tilsvarende undersøkelse utført av Sparebank1 i forrige uke som viste at 14 prosent av landet låntakere – i overkant av 420.000 nordmenn – ikke vil klare å håndtere mer enn 1 prosentpoengs renteoppgang, og halvparten av dem klarer ingen økning overhodet. Tallene bekymrer Nordea-direktøren.– Dette tyder på at troen på at renten skal holde seg lav, har gjort at folk ikke har bygget seg opp en nødvendig buffer for å takle høyere rente, sier Storset.Han mener landets låntakere fremover må ha en mer realistisk holdning til hvordan økonomien kan utvikle seg, og handle deretter. Det betyr enten å betale ned mer i avdrag for raskere å få lånet ned, eller bygge seg opp en buffer ved å spare.– Folk bør ta innover seg at det faktisk er stor usikkerhet i økonomien framover, sier han.Storset peker på at det historisk er mer realistisk med et rentenivå på mellom 5 og 7 prosent enn dagens nivå.– Å finansiere en bolig er et prosjekt som strekker seg over 20–30 år. Man kan ikke forvente at man skal få så lave renter som i dag gjennom hele den perioden, understreker han.