Fondsfinans tok ned Røkke-eksponering

Rederi var blant nykommerne.

Personlig økonomi

Aksjefondet Fondsfinans Norge fikk en avkastning på minus 3,8 prosent i november.Referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs) falt 1,8 prosent i samme periode.Hittil i år er fondet opp 16,7 prosent, mens referansen har steget 14,0 prosent.De siste 12 månedene er fondet opp 22,6 prosent, mot referansens 18,3 prosent.All-time highOver tre år har Fondsfinans Norge klart 16,2 prosent i snitt per år, mot 11,5 prosent for referansen.7. november registrerte forvalter Odd Hellem ny rekordnotering for fondet, men deretter kom flere dager med stor kursnedgang.Rundt 70 prosent av investeringene hadde negativ verdiutvikling i november.Subsea 7, Norsk Hydro, Storebrand og Yara tynget fondet mest, mens Aker BP, (amerikanske) Mosaic, Orkla og Fjord1 var de største lyspunktene.Inn i OdfjellI måneden har fondet solgt seg helt ut av Sparebanken1 Østlandet og Tanker Investments.Ellers på salgssiden er investeringene redusert, særlig i Aker BP, Yara, Fjord1 og Sparebank 1 SR-Bank.Som nytt selskap har Fondsfinans Norge investert i kjemikalieselskapet Odfjell.Videre har Hellem økt investeringene i både DNB, Norsk Hydro, Storebrand, Aker, Borregaard og Sparebanken Vest.- I tråd med kursfallet er kontantandelen blitt redusert, slik at fondet var tilnærmet fullinvestert ved månedsslutt, skriver forvalteren.De fem største investeringene i Fondsfinans Norge (per 30/11) var Storebrand (9,3 prosent), Norsk Hydro (6,7 prosent), Yara (6,5 prosent), Aker (5,9 prosent) Sparebank 1 SR-Bank (5,5 prosent).Norden-smellSamtidig måtte Hellems kollega og forvalter av Fondsfinans Norden, Arne Simensen, se fondet falle 2,6 prosent i november.Til sammenligning falt referanseindeksen VINX 0,9 prosent.Hittil i år er fondet opp 17,8 prosent, mens referansen har steget 19,4 prosent.Over 12 måneder ligger fondet bak markedet med 24,5 vs. 26,4 prosent avkastning.Rett Vest(as)Siden oppstart (17/9 2015) har Fondsfinans Norden klart 15,3 prosent i snitt per år, mot 11,0 prosent for referansen.- Flere av de store nordiske industriselskapene sank i verdi i november. Vestas, produsenten av vindturbiner, falt 26 prosent (i norske kroner) og var største negative bidragsyter til indeksnedgangen. Skattereformen i USA ser ut til å kunne føre til kraftige kutt i støtten til fornybar energi. USA er det viktigste markedet for Vestas. Selskapet frykter også økt marginpress fremover, skriver Simensen i sin november-oppsummering.I tillegg til Vestas skylder forvalteren på svakere utvikling i fremvoksende økonomier, og i markedet for industrimetaller. Dette gjenspeilet seg i kursfall for Lundin Mining (24 prosent i kroner) og Norsk Hydro (10 prosent).- Utbygging av offshore-vindparker skyter fart, og bidro til at kraftkabelprodusenten NKT steg åtte prosent (i kroner), fortsetter Simensen.Ut av GoogleAksjen ble med det den mest positive bidragsyteren i november.I november solgte Fondsfinans Norden seg ut av Alphabet (Googles morselskap), mens postene i Aker BP og Trelleborg ble redusert.Fondet deltok i børsnoteringen av det norske IT-selskapet Crayon Group.Ellers på kjøpssiden økte Simensen investeringene i selskaper som Ahlstrom-Munksjö, Infront, Lundin Mining og Sparebanken Vest.De fem største investeringene i Fondsfinans Norden (per 30/11) var Aker (4,0 prosent), Husqvarna B (3,8 prosent), Autoliv (3,7 prosent), Investment Kinnevik B (3,7 prosent) og Huhtamaki (emballasjeprodusent, 3,5 prosent).

aksjefond
fondsfinans
odd hellem
arne simensen
vestas
odfjell