Her eksploderer inkassogjelden

Inkassogjelden i oljebeltet har vokst med 16 prosent det siste året, viser en analyse fra Lindorff. Siden oljeprisfallet sommeren 2014 har inkassogjelden vokst med mer enn 50 prosent for folk i regionen.Lindorff definerer oljebeltet som Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Resten av landet har hatt en økning i inkassogjelden på 16 prosent i tilsvarende periode.- Utviklingen i oljebeltet bekymrer oss. Den stadige veksten i inkassogjelden antyder at gjeldsproblemene på Sør-Vestlandet vil fortsette å vokse i 2018, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff Norge, i en melding.I tredje kvartal økte antallet personer med betalingsanmerkning på Sør-Vestlandet til 41.600 personer og tilsvarer en oppgang 6,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.Verst i RogalandKredittproblemene vokser raskest i Rogaland. Bare det siste året har syv prosent flere personer fått registrert betalingsanmerkning i Rogaland, til 18.900 rogalendinger ved utgangen av 3. kvartal.Økningen er dermed vesentlig større enn i øvrige fylker. Arbeidsledigheten har falt, men flere melder seg også ut av arbeidsmarkedet. Dette tilsier at veksten i misligholdet trolig vil fortsette, men trolig i et lavere tempo.Bedring i nordDe siste årene har omfanget av personer med kredittproblemer avtatt i områder der misligholdet tradisjonelt sett har vært høyt. Eksempelvis hadde 5,7 og 5,6 prosent av befolkningen i Nordland og Troms betalingsanmerkninger ved utgangen av 3. kvartal, etter en kraftig bedring de siste tre årene.Fylkene i nord har mindre petroleumsrettet næringsvirksomhet. I tillegg støtter lavere renter og økt offentlig pengebruk.Forrige gang boligprisene falt, vokste betalingsproblemene i befolkningen betraktelig. Mellom 2007 og 2009 var det 125 000 flere inkassosaker hos Lindorff. Årsaken er at husholdningene prioriterer å betale boliglånet før andre regninger når tidene blir strammere.