Holberg starter nytt fond

Handelen åpner 22. desember.

Gunnar Torgersen. Foto: Finansavisen.
Personlig økonomi

Holberg Fondene utvider sitt fondsunivers med Holberg Obligasjon Norden.Fondet vil ha en innretning mot nordiske bedrifter med god kredittkvalitet, såkalt Investment Grade (IG).Tre grunnerForvalteren oppgir i hovedsak tre grunner til etableringen.Diversifisering: Ved å utvide investeringsuniverset fra Norge til Norden femdobles størrelsen på det tilgjengelige markedet. Det norske IG-markedet er på rundt 2.000 milliarder - det nordiske på drøye 11.000 milliarder kroner.Likviditet: Med et langt større marked, flere sektorer, flere selskaper, samt flere investorer vil forvalteren søke å utnytte ulike likviditetsegenskaper i forvaltningen.Evolusjon:  Etter å ha forvaltet nordiske høyrenteobligasjoner i seks år med gode resultater, karakteriserer Holberg et nordisk rentefond med fokus på den beste delen av obligasjonsmarkedet som «et naturlig steg å ta for en nordisk aktiv forvalter».Starter fredagFørste dag for handel i fondet blir fredag 22. desember.Fondet vil bli forvaltet av Tormod Vågenes, Roar Tveit og Gunnar Torgersen.Les mer her.

rentefond
obligasjoner
holberg
gunnar torgersen