Nordmenn drikker mindre

Nordmenn drakk 1,6 prosent mindre alkohol i årets første ni måneder enn i samme periode i fjor, viser tall fra SSB.

Personlig økonomi

Både omsetningen av brennevin, vin, øl og rusbrus går ned, viser Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for alkoholomsetningen i Norge.Mest ned går omsetningen av vin, med hele 2,6 prosent målt i liter per person. Nedgangen for øl og brennevin er på henholdsvis 1,6 prosent og 1,3 prosent. For rusbrus er nedgangen marginal med rundt 0,1 prosent.Målt i antall liter per person over 15 år, drakk hver nordmann 1,5 liter ren alkohol i de tre første kvartalene i år.Ser vi kun på tredje kvartal viser tallene at omsetningen av øl og rusbrus de siste tre måneden har gått opp, mens omsetningen av vin og brennevin har gått ned. Totalt sett i tredje kvartal har omsetningen gått opp med 1,4 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor.Det påpekes at disse tallene ikke inkluderer nordmenns taxfreehandel eller svenskehandel så lenge det ikke er betalt avgifter for disse (altså mer enn den lovlige kvoten).(©NTB)

alkohol
ssb
brennevin
øl
Nyheter
Personlig økonomi