Reagerer på ventetid for dem med tannlegeskrekk

Neste år kan ventetiden for voksne pasienter med ekstrem tannlegeskrekk bli enda lenger. Frp mener tilbudet vil bli bedre og billigere.

Foto: Scanpix

Siden 2008 har det vært praksis at personer med tannlegeskrekk har kunnet få refundert omkring tre firedeler av utgiftene hos private tannleger. Fra nyttår må de stille seg i kø hos det offentlige eller betale full pris hos private, skriver Aftenposten.Tannlegeskrekk – odontofobi på fagspråket – går inn under gruppen med «personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg». I 2012 utgjorde denne posten 1,1 prosent av utbetalingene innen tannbehandling. I 2016 hadde andelen økt til 8,6 prosent. Helsedepartementet har begrunnet avgjørelsen med en stor økning i refusjonsutbetalingene og viser til at mange utbetalinger ikke er gjort etter regelverket.700 slike pasienter behandles av det offentlige i året. De har ventet mellom seks måneder og to år på behandling. Tannleger frykter at ventetiden vil øke kraftig.– Konsekvensen blir at mange pasienter ikke vil få et tilbud om behandling, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.– Tilbudet blir gratis der tilbudet var ment å gis, nemlig gjennom fylkeskommunene. Pasienter som har odontofobi, vil derfor få et bedre og billigere tilbud fra nyttår, sier statssekretær Line Miriam Sandberg (Frp).(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker