Vi føler oss yngre enn vi faktisk er

- God økonomi bidrar til at folk lever sunnere og får tilgang på bedre helsetjenester, som igjen gjør oss sprekere, mener økonom.

Personlig økonomi

Tre av fem nordmenn føler seg yngre enn de er, viser en fersk undersøkelse som Norstat har gjennomført på vegne av Storebrand. Blant de spurte over 50 år føler hele 30 prosent seg mer enn ti år yngre enn de er i dag.NøkkelenPensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand synes det er gledelig at dagens gamle føler seg fysisk og psykisk yngre enn alderen skulle tilsi.- Tradisjonelt har vi forbundet alderdom med svekket helse, mindre energi og tap av ektefelle og venner. Dagens alderspensjonister som slutter i arbeid i 67-års alderen kjenner seg gjerne ikke igjen i denne beskrivelsen.- Tvert imot - de kan forvente å leve i flere tiår, har helsen i behold og har økonomi og energi til å gjøre det de vil. God økonomi bidrar også til at folk lever sunnere og får tilgang på bedre helsetjenester, som igjen gjør oss sprekere, fortsetter økonomen, ifølge pressemeldingen.PositiveNordmenn i aldersgruppen 50 pluss forventer at helsen deres skal bli minst like god som i dag når de går av med pensjon i 67-års alderen. Selv etter fylte 80 år, tror bare én av fem i denne gruppen at helsen deres vil være vesentlig redusert.- Nordmenn har all grunn til å se positivt på alderdommen. Når vi spør dagens pensjonister om deres helsesituasjon, oppgir over halvparten at helsen aldri er en begrensning for å gjøre det de har lyst til. Kun 13 prosent sier dette «ofte» er tilfelle, sier Haug.Bør spareNorstat-undersøkelsen får støtte fra SSBs levealdersundersøkelser, som viser at nordmenns levevaner blir mer helsefremmende og at både menn og kvinner som fødes i dag kan forvente å leve til de er over 80 år.- Vi må derfor planlegge alderdommen ut fra at vi får en enda lenger, friskere og mer aktiv alderdom, sier Haug.- Det er liten tvil om at dagens pensjonister har det svært godt økonomisk. Med pensjonsreformen og økt ansvar for egen sparing og pensjon, er det ingen garanti for at fremtidens pensjonister vil ha like stor økonomisk frihet som i dag. Det er synd om du får over 20 år som frisk og rask pensjonist men mangler penger til å realisere pensjonsdrømmene dine, avslutter pensjonsøkonomen.

livsstil
økonomi
helse
storebrand
knut dyre haug
Nyheter
Personlig økonomi