Delphi-forvalter øker i olje

En mengde aksjer sto på kjøpslisten.

Håkon Hovengen Sætre klarte i desember en avkastning på 0,9 prosent som forvalter av Delphi Nordic.Fondets referanseindeks - VINX Benchmark Cap Net - endte i samme periode ned 0,1 prosent.I 2017 leverte fondet dermed 16,5 prosent avkastning, 2,7 prosentpoeng svakere enn referansen.Over tre år har Delphi Norge fortsatt et solid forsprang til markedet, med 19,8 vs. 12,2 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.Over fem år leder fondet med 27,6 vs. 18,3 prosent i snitt per år.- Hadde for lite sykliskI sin desember-rapport trekker Sætre frem Norsk Hydro og Boliden blant bidragsyterne til den relativt sterke avslutningen av året.At fondet endte bak referanseindeksen i 2017, forklarer forvalteren blant annet med en for liten eksponering mot syklisk industri.- I denne sektoren steg mange indekstunge selskaper mye i 1. halvår, blant annet Volvo, som endte opp hele 40 prosent. Utover i året økte vi eksponeringen i denne sektoren, men oppgangen var ikke like sterk i 2. halvår. Ellers bidro et kraftigfall i råvareaksjer på vårparten negativt til fondets avkastning, skriver han.- Utover høsten traff vi bedre på trendene, blant annet med Novo Nordisk. Ved utgangen av året var dette også den høyest vektede aksjen i fondet, fortsetter Sætre.Ut av laksekjempeForvalteren økte i desember eksponeringen i selskaper som Statoil, Aker BP, ABB og Orkla. På nykommerlisten finner vi i tillegg industriselskapet Autoliv og forsikringsselskapet Tryg. - Førstnevnte er verdensledende innenfor sikkerhetsløsninger til biler, en industri som står foran store endringer, spesielt i forhold til selvkjørende biler. Tryg-aksjene kjøpte vi i en emisjon, som følge av Trygs oppkjøp av det danske forsikringsselskapet Alka. Samtidig som Trygs markedsandelen i Danmark øker fra 18 til 22 prosent, forventer selskapet store synergier knyttet til oppkjøpet, skriver han. - På salgssiden tok vi farvel med Marine Harvest og svenske Electrolux. Vi reduserte også fondets eksponering noe innenfor finanssektoren og råvarer, forteller Sætre videre.- Ser fortsatt lyst utForvalteren går inn i 2018 med en oppfatning av at selskapsutsiktene fortsatt ser lyse ut. - Samtidig har børsene steget mye. Utfallsrommet føles derfor noe større enn ved inngangen til 2017. Med sterk inntjeningsvekst i selskapene og god fart i verdensøkonomien, forblir vi likevel positive til aksjer, skriver han.I takt med stigende oljepris økte fondet sin eksponering i Norge mot slutten av fjoråret, og ved utgangen av perioden lå Norge-andelen nærmere 30 prosent.Blant norske aksjer som ble plukket i 2. halvår, trekker Sætre frem både sykliske råvareaksjer som Statoil og Yara, men også defensive aksjer som Orkla og Telenor.- Disse ble til stor grad tatt inn på bekostning av de danske selskapene Vestas og Genmab. Mot slutten av året reduserte vi også bankeksponeringen, samtidig som vi tok mer defensiv eksponering gjennom Carlsberg og (som nevnt) Tryg, avslutter Delphi-forvalteren.De fem største investeringene (per 31/12) i Delphi Nordic er Novo Nordisk (9,28 prosent), DSV (dansk transport, 6,31 prosent), Volvo (5,11 prosent), Statoil (4,64 prosent) og Yara (3,64 prosent).