Utbytteglade totninger banket Oslo Børs

- Vi har truffet veldig godt, sier Hans Reidar Opsahl.

Publisert 16. jan. 2018 kl. 13.33
Oppdatert 6. april 2020 klokken 10.02
Lesetid: 7 minutter
Artikkellengde er 1647 ord
BANKER BØRSEN: AlphaSpar og leder for investeringsrådgivningen, Hans Reidar Opsahl.  Foto: AlphaSpar

- Er du i aksjer, må du tenke langsiktig. Samtidig må du ha realistiske forventninger til avkastningen. Vi sier at 4-7 prosent i året er realistisk, og mer enn det lover vi ikke kundene våre, sier Hans Reidar Opsahl til Hegnar.no.

Opsahl leder investeringsrådgivningen i Gjøvik-baserte AlphaSpar, og leverte mye mer enn lovet i 2017.

25,4 prosent avkastning for AlphaAksje Total toppet alle norske aksjefond, og ikke minst Oslo Børs som steg 19,1 prosent. Porteføljen startet opp 1/1 2017, etter at selskapet fikk konsesjon for aktiv forvaltning i 2016.

AlphaAksje Total benyttes nå av de fleste av AlphaSpars rundt 400 andelseiere.

- Baserer oss på pris/bok

- Oppskriften er utrolig enkel. Vi baserer oss på pris/bok, og sammenligner prisingen av selskapene i markedet med de underliggende verdiene. Vi ser mye på egenkapitalbevis i de største regionale sparebankene, og har truffet veldig godt med det. Egenkapitalbevis gir skikkelig gode utbytter, og mange av dem gir 4-7 prosent avkastning i året allerede der, forteller Opsahl.

- Vårt pris/bok-tankesett går ut på at vi er inne i aksjer/fond/egenkapitalbevis når vi mener vi kan oppnå rabatter på bokførte verdier, så selger vi når rabattene er borte og det er dyrt, legger han til.

- Med en slik strategi slipper vi de voldsomme nedturene, og er med på oppturene som kommer. Det kan virke litt kjedelig, men er etter vår mening veldig solid. Det viktigste for oss er at kundene som er med på reisen forstår tankesettet vårt, sier Opsahl videre.

- Om vi er unike vet jeg ikke, men jeg har ihvertfall ikke sett konsepter som ligner, fortsetter han.

Satser 80 prosent på banker

I AlphaAksje Total er 20 prosent av andelseiernes penger plassert i aksjefondene KLP Verdensindeks, Alfred Berg Gambak og Blackrock Europe, mens 80 prosent er investert i egenkapitalbevis.

AlphaAksje Total er en kombinasjon av de to modellporteføljene AlphaFondskonto og AlphaHandelskonto, som ble startet i hhv. 2011 og 2012.

AlphaFondskonto har vært det mer risikoaverse alternativet, og har siden starten av 2017 vært investert i de nevnte tre aksjefondene KLP Verdensindeks, Alfred Berg Gambak og Blackrock Europe.

AlphaHandelskonto har vært det mer risikoglade alternativet, og har siden starten av 2017 vært investert i egenkapitalbevis.

12,8 prosent avkastning for fondskontoen (rundt 20 prosent vekt) og 28,7 prosent avkastning for handelskontoen (rundt 80 prosent vekt) ga dermed en vektet 2017-avkastning for AlphaAksje Total på - som nevnt - 25,4 prosent.

- Før AlphaAksje Total kom inn i bildet, var kundene investert i AlphaFondskonto og AlphaHandelskonto. Basert på beløpene i de to ulike porteføljene var kundene investert rundt 20 prosent i fondskontoen og rundt 80 prosent i handelskontoen. Vi valgte å holde denne vektingen da vi startet AlphaAksje Total, forteller Opsahl.

Artikkelen fortsetter under bildet.

BASERER SEG PÅ PRIS/BOK: Hans Reidar Opsahl og AlphaSpar. Her sammen med investeringsrådgiver/partner Nils Morten Holthe. Foto: AlphaSpar

- Mente markedet feilpriset

Vektingen mellom de to porteføljene har vært justert flere ganger underveis.

- I 2012/13 lå vi på omtrent 50/50, men økt usikkerhet i markedene gjorde at vi hadde overvekt i fondskontoen i en periode. Oljekrisen i Norge ga en svak utvikling for bankene i 2015. Vi mente markedet feilpriset bankene, og at disse skulle stige mer enn børsene generelt. Vi anbefalte da kundene å øke eksponeringen i bankene ved å sette inn mer penger eller ta penger fra fondskontoen, sier lederen for AlphaSpars investeringsrådgivning.

I løpet av 2016 gikk vektingen derfor gradvis over fra 50/50 til 80/20 fordel AlphaHandelskonto.

- Handelskontoen har vært investert i kun egenkapitalbevis helt siden oppstart. Sparebank1 Nord-Norge var vårt første kjøp i november 2012, og siden emisjonen i 2013 har banken hatt overvekt i porteføljen. AlphaFondskonto har kun investert i aksjefond. Om vektingen i aksjefond har vært lavere enn 100 prosent, har disse pengene vært plassert i et kort pengemarkedsfond, forteller Opsahl.

I fondskontoen hadde Alphaspar overvekt mot Norge fra 2011, men vektet seg fra 2014 mer over i globale markeder grunnet oljeprisfallet. Fra 2016 økte vektingen gradvis mot Norge igjen, og Norge ble største marked rundt sommeren 2016.

Banker kastet godt av seg

Denne taktikken resulterte i en avkastning på minus 1,33 prosent i AlphaFondskonto i 2016, mens den høyere vekten i egenkapitalbevis betalte seg med pene 47,0 prosent avkastning for AlphaHandelskonto.

I de mer usikre aksjeårene 2014 og 2015 fikk AlphaSpar betalt for overvekten i fondskontoen, som steg hhv. 19,9 og 9,2 prosent. Handelskontoen steg 4,0 prosent i 2014, men falt 12,8 prosent i 2015.

I 2013 la fondskontoen på seg 25,8 prosent og handelskontoen 34,2 prosent.

- Vår anbefaling til kundene nå er AlphaAksje Total, og de fleste har også fulgt denne. Basert på vår vekting mellom fonds- og handelskonto har vi tilbakeregnet avkastningen for AlphaAksje Total til 2013. Vi ser at en slik kombinert portefølje kan være best i et langt perspektiv, med tanke på både avkastningen og svingningene, sier Opsahl (se under).

Artikkelen fortsetter under bildet.

Illustrasjon: AlphaSpar

- Kan ta ned risikoen i år

- Børser verden over er nå på rekordhøye nivåer. Er det store rabatter igjen å finne?

- Vanskelig å si, egentlig. Momentet i aksjemarkedet ser iallfall veldig positivt ut. Vi tror fortsatt at børsene kommer til å gå veldig bra også i 2018. Den største risikoen vi ser er internasjonal og geopolitisk, men vi synes det er for tidlig å frykte at nedturen kommer. Både makrotall og selskapenes inntjeningsutsikter er betryggende, svarer lederen for AlphaSpars investeringsrådgivning.

- Vi ser et potensial i finans. At renten har begynt å tikke litt opp i USA, tror vi vil bidra til opptur for både banker og livselskaper, legger han til.

- Men dere har ikke vurdert å ta ned risikoen?

- Det vil bli vurdert fremover, og kan faktisk skje i 2018 hvis Oslo Børs får en veldig sterk start. Vi vil ta ned risikoen når vi mener markedet er dyrt, svarer Opsahl.

I skrivende stund har hovedindeksen på Oslo Børs steget rundt tre prosent så langt i år.

Samarbeid med Nordnet

Enn så lenge er AlphaSpar positive til Oslo Børs i det korte bildet.

- Lenger enn det synes vi det er vanskelig å gå. Men norsk økonomi har lav arbeidsledighet og drar nytte av en sterk og stigende oljepris. I fjor fikk vi svi for at litt for mange boliger ble igangsatt i 2016 - og kanskje får svi litt også i år, men vi tror boligmarkedet vil komme bra ut etterhvert. Det å eie egen bolig er godt forankret i den norske folkesjela, forteller Opsahl.

For de aller mest risikoaverse kundene lanserte AlphaSpar porteføljen AlphaRente i 2017. Denne har vært investert i to obligasjonsfond, og porteføljen steg hyggelige 5,1 prosent i løpet av fjoråret.

- På fondssiden plukker vi egentlig fritt blant Nordnets 1.300 fond i de områder av verden vi finner attraktive, men satser på lavkostfond som er greie å ha i en portefølje. Av aksjer/obligasjoner/egenkapitalbevis velger vi blant papirene som er notert på Oslo Børs, sier Opsahl.

- Vi står fritt til å velge hvor mange fond eller hvilken prosentvis fordeling av aksjer og fond vi ønsker skal inngå i aktiv forvaltning. I ytterste konsekvens kan AlphaFondskonto bestå av bare 1-2 fond og AlphaHandelskonto av bare 1-2 enkeltaksjer/papirer, men jeg tror det skal mye til før vi går så «smalt», legger han til.

Nærmer seg milliarden

Kostnadene ved å forvalte folks penger har vært mye i søkelyset de siste årene.

I AlphaSpar koster forvaltningen 0,9-1,5 prosent i året, avhengig av størrelsen på innskuddet.

- De som investerer over 10 millioner kroner får 0,9 prosent i gebyr, og en nedre grense for innskudd har vi ikke. Gjennomsnittskunden vår har skutt inn 1,5 millioner kroner, og betaler 1,4 prosent for forvaltningen. Vi er derfor på ingen måte blant de dyreste i bransjen, der snittet ligger et sted mellom 1,5-1,8 prosent, forteller Opsahl.

Avkastningen som er oppgitt, er etter alle kostnader. En kostnad som fra og med i år ikke lenger blir trukket fra, er den AlphaSpar betaler for eksterne analyser.

EU-direktivet MiFID II, som trådte i kraft fra 3. januar 2018, krever at kapitalforvaltere skal spesifisere kostnader knyttet til analyse. De eksterne analysekostnadene vil nå altså ikke lenger bli trukket fra kundenes avkastning.

- I tillegg sender vi alle «kickback»-provisjoner fra vår samarbeidspartner Nordnet tilbake til kundene, og det har vi gjort de siste to årene. MiFID II blir derfor ingen stor bøyg for oss, sier Opsahl.

AlphaSpar har altså rundt 400 kunder, som i snitt har 1,5 millioner kroner investert.

- Det er ikke de voldsomme summene, men vi nærmer oss altså milliarden. Vi er veldig nøye på kundeoppfølgingen, og gjør ingenting uten at vi er helt på bølgelengde med kunden. Grovt sett kan vi si at 80 prosent av kundene er lokale (fra Gjøvik/Toten-området), mens 20 prosent er spredt over hele landet, i for eksempel Oslo, Stavanger og Lofoten, fortsetter lederen for investeringsrådgivningen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

NÆRMER SEG MILLIARDEN: Fra disse kontorene i Gjøvik banket AlphaSpar Oslo Børs i 2017. Foto: AlphaSpar

Vokste for alvor i fjor

Med konsesjonen for aktiv forvaltning på plass i 2016, har veksten kommet til AlphaSpar for alvor.

- Vi doblet i fjor kapitalen vi har til forvaltning/rådgivning, og må øke bemanningen med én ny investeringsrådgiver i 2018, sier Opsahl.

AlphaSpar har for tiden seks heltidsansatte. Rådgiverne sitter i Gjøvik, mens forvalterne sitter i Oslo.

Resultatet før skatt falt fra 2,12 millioner i 2015 til 0,58 millioner kroner i 2016, mens driftsinntektene gikk fra 6,33 til 5,91 millioner kroner.

Denne trenden ble kraftig snudd i 2017.

- Vi kan ikke gå ut med tall, men veksten blir betydelig, forteller Opsahl.

Totninger med fartstid

Eierne av AlphaSpar er alle totninger. Størst er daglig leder Stig-Reier Sandhaug, med 48,3 prosent gjennom sitt selskap Nøisomhet AS. Gjøvik-sjef Henning Gjestrumbakken er nest største eier, med sine 24,5 prosent gjennom Soleng Invest.

Selskapet ble startet i 2007. I tillegg til aktiv forvaltning har AlphaSpar konsesjon fra Finanstilsynet for investeringsrådgivning og ordreformidling.

- Det begynte med to som sluttet her i den lokale sparebanken, for å starte for seg selv. Vår daglige leder var med på oppbyggingen av egenkapitalbevis i Norge, og det ga tryggheten til å etablere et eget selskap. Selv var jeg banksjef i DNB i 20 år før jeg begynte her for to år siden, sier Opsahl.

I det hele tatt oser AlphaSpar av erfaring fra finansbransjen.

- De fleste her har over 30 års fartstid, og alle synes vi det er artig å vise at god avkastning kan skapes andre steder enn på Aker Brygge, avslutter Opsahl overfor Hegnar.no.