Norske personkunder hadde ved utgangen av januar 231,4 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 142,6 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da steget 2.122 millioner kroner i løpet av måneden.Samtidig viste
i dag at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 991 millioner kroner i januar.Milliardhopp i januarI beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.Beholdningen steg altså med 2.122 millioner, etter en nettotegning på 991 millioner kroner.Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk globale fond månedens største verdistigning med 720 millioner kroner.Norske fond steg med 560 millioner kroner.Har mest penger herVi minner samtidig om at det er disse aksjefondskategoriene norske personkunder har mest penger i.Ved utgangen av januar sto 35,9 milliarder kroner plassert i norske fond, 33,9 milliarder i globale.