Ansatte i finans og varehandel ble lønnsvinnerne i fjor

Ansatte i varehandelen fikk lønnsøkning på 3 prosent, mens finanshodene fikk 3,8 prosent lønnsøkning. 

Lønn - Foto - Scanpix

Det viser ferske tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU), som ble lagt fram av utvalgets leder Ådne Cappelen mandag.Nøkkeltallene for fjorårets lønns- og prisvekst fra TBU danner grunnlaget for årets lønnsoppgjør.Ifølge TBU var lønnsveksten på 2,5 prosent i gjennomsnitt i fjor. Ansatte i staten fikk en lønnsvekst på 2,3 prosent, mens veksten var 2,5 prosent i kommunene. Lederlønningene har hatt en vekst omtrent på snittet.Det betyr at lønnsmottakere med årslønn og en lønnsvekst på snittet, har fått en vekst i reallønn på 0,9 prosent etter skatt.Lønnsoverhenget til 2018, som vil si ettervirkningene av forrige lønnsoppgjør, er foreløpig beregnet til 1,1 prosent i industrien samlet i NHO-området. For de største forhandlingsområdene varierer anslagene fra 0,6 til 1,4 prosent.– Veksten var som ventet. Når vi treffer så bra, samtidig som de andre store forhandlingsområdene følger opp, viser det at frontfagsmodellen fungerer som den skal, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, i en kommentar.Nye grupper inn i varehandelenGruppene som fikk aller best lønnsutvikling i fjor, var finansbransjen med en vekst på 3, 8 prosent og varehandelen med 3 prosent. For administrerende direktører i finans- og forsikringsbransjen økte lønnen med hele 5,8 prosent i fjor. Cappelen sier han ikke har en god forklaring på hvorfor bank – og finansnæringen drar fra de andre gruppene.Lønnsveksten i varehandelen mener han kan forklares med strukturelle endringer i bransjen.– Man har gått ned i antall butikkansatte og fått mer av en annen type sysselsatte knyttet til internetthandel. Det ansattes nå flere folk med høyere utdanning i varehandelen enn før knyttet til disse endringene, uttalte Cappelen.Rapporten viser at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er redusert fra 2016 til 2017 innen varehandel og ansatte i kommunene, mens det for andre områder var noe økte lønnsforskjeller. I fjor utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 88,1 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte. For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 86,7 prosent av menns lønn.Lønnsforskjellene i befolkningen har ikke endret seg betydelig siden 2015, men forskjellene økte over tiårsperioden 2006 til 2015, oppsummerer rapporten.(©NTB)