Forbrukertilliten faller markant i februar, melder Opinion AS. Nedturen fra januar var på 4,1 poeng til 9,1 poeng. I januar var indeksen på det høyeste nivået siden august i fjor.Det er svekket tillit til landets økonomi og arbeidsmarkedet som trekker ned I januar var endringen stikk motsatt, med styrket tro på både landets økonomi og arbeidsmarkedet.Utover fjoråret ble troen på egen økonomi styrket. Denne troen har falt noe i årets to første måneder, og flere varsler om at rentene kan bli hevet snarere enn først antatt, samt utfall av årets lønnsoppgjør og boligprisutviklingen, kan komme til å påvirke denne indikatoren i månedene som kommer, mener Opinion.