Fondsfinans slapp fiskesmell

Odd Hellem tok grep.

Aksjefondet Fondsfinans Norge fikk en avkastning på minus 0,3 prosent i januar.Referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs) falt 0,9 prosent i samme periode.2017 ble gjort opp med en avkastning på 21 prosent, mot referansens 17 prosent.Over tre år har Fondsfinans Norge klart 16 prosent i snitt per år, mot 10 prosent for referanseindeksen.Styrte unna fiskRundt 60 prosent av investeringene hadde negativ verdiutvikling i januar.Norsk Hydro og Borregaard tynget mest, mens finans- og energiaksjer sørget for de positive bidragene.Forvalter Odd Hellem trekker frem Aker, Aker BP, PGS, DNB, Storebrand, Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 SMN.- Fondet har i januar hatt bedre avkastning enn fondsindeksen. Det kan dels tilskrives at fondet ikke var investert i selskaper innen fiskeoppdrett, som i januar hadde stor kursnedgang, forklarer han.Salmar, Lerøy Seafood og Bakkafrost falt for eksempel hhv. 15, 11 og 10 prosent i januar.Ned i oljeaksjerI måneden har fondet økt sine investeringer i blant andre Norsk Hydro og Orkla, mens eksponeringen i PGS og Aker har blitt redusert.- Ved utgangen av måneden var fondet investert i 31 verdipapirer, og fondet var tilnærmet fullinvestert, skriver forvalteren.De fem største investeringene i Fondsfinans Norge (per 31/1) er Storebrand (9,5 prosent), Norsk Hydro (9,0 prosent), DNB (7,5 prosent), Yara (6,6 prosent) og Aker (6,0 prosent).Smykke-smellSamtidig måtte Hellems kollega og forvalter av Fondsfinans Norden, Arne Simensen, se fondet falle 0,8 prosent i januar.Til sammenligning falt referanseindeksen VINX 1,3 prosent.I 2017 steg fondet 21 prosent, mot 19 prosent for referansen.Simensen trekker i sin januar-oppsummering frem smykkekjeden Pandora som en stor, negativ bidragsyter med sitt fall på 18 prosent i måneden.På den positive siden ble bilutstyrsleverandøren Autoliv den største, positive bidragsyteren etter sterke 2017-tall og optimistisk guiding for 2018. Aksjen steg 11 prosent i januar (målt i norske kroner).To ut, én ny innI januar solgte Fondsfinans Norden seg ut av Danske Bank og Pandora, mens det danske serviceselskapet ISS kom inn som nytt selskap i porteføljen.Ellers på kjøpssiden økte Simensen blant annet posten i informasjonstjenesteleverandøren Infront.De fem største investeringene i Fondsfinans Norden (per 31/1) er Aker (4,2 prosent), Husqvarna B (4,0 prosent), Investment Kinnevik B (4,0 prosent), Autoliv (4,0 prosent) og Storebrand (3,7 prosent).


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også