Stor snøskredfare før vinterferien

Snøskredfaren er betydelig i flere fjellområder i Sør-Norge, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Stor skredfare i fjellet. Foto: Marius Birkeland / Scanpix.

– Når det til helgen meldes fint vær, skjønner vi godt at folk vil ut på tur, men i Sør-Norge ventes skredfaren å være betydelig på lørdag og folk må ta hensyn til det når de ferdes i fjellet, sier vaktleder Tommy Skårholen i Snøskredvarslingen.Vinterferien står for tur for mange, og det meldes fint vær i mange fjellområder i helgen. Uværet tidligere i uken har flyttet mye snø og lagt opp mengder med fokksnø i leheng.– Det tar tid før denne snøen er stabil nok, og nå er det lett å løse ut skred. Skredfaren ventes å være betydelig i morgen, lørdag. Det betyr at du som skal på tur i fjellet må vite hvor du skal ferdes for å unngå skredterreng og skredproblemene, sier Skårholen.Det kan også være skredfare i mindre terrengformasjoner og skavler.– Hold god avstand til skavler på topper og langs rygger, de kan plutselig knekke. Følg gjerne avblåste områder med oppstikkende stein, da vet du at du har fast grunn under føttene, råder vaktlederen.Etter hvert vil snøen fra uværet onsdag og torsdag bli mer stabil, men det finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes. Selv om snøskredfaren skulle synke til 2 – moderat – er det generelle rådet å unngå terreng brattere enn 30 grader.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker