Det er feil på en sporveksel ved Skøyen. Det fører til innstillinger og forsinkelser i togtrafikken i Oslo i ettermiddagsrushet.Bane Nor opplyser at det jobbes med å rette feilen, men de vet ikke hvor lang tid det vil ta. De varsler at de vil komme med en ny prognose for dette klokka 20.65,1 millioner reiser i fjorSamtidig viser tall at NSB registrerte 65,1 millioner reiser med NSB Persontog i fjor. Det er en økning på 6,3 prosent fra året før.På de lengste strekningene var det likevel en nedgang i antall passasjerer. Det var 5 prosent færre reisende med Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger, 4,5 prosent færre mellom Oslo og Bergen, 0,9 prosent færre mellom Oslo og Trondheim og 1,2 prosent færre kunder på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø, opplyser NSB.Regiontogene mellom Drammen og Lillehammer har hatt en passasjerøkning på 16,7 prosent. Mellom Eidsvoll og Skien på Vestfoldbanen var det en økning på 8 prosent.NSBs lokaltog i Oslo-området hadde 8 prosent flere reisende enn året før.(©NTB)