Hegnar: - Pendlerne blir lurt

«Togpassasjerene kan bare glemme nye tider. Det blir et helvete i mange tiår», fastslår Trygve Hegnar.

Hegnar: - Pendlerne blir lurt

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen mandag 26. februar 2018:Det er absurd når NSB må innstille ruter og avganger på grunn av mangel på togførere. Ledelsen i NSB viser til vinterferie, hvor togførere også må kunne feriere, og sykdomsfravær.Det er så latterlig at ledelsen burde gå av. Sykdom og ferier kommer ikke som overraskelser.I alle virksomheter, private og offentlige, legges dette inn i elementære og ordinære planer.Man kan ikke daglig straffe pendlere og andre reisende på grunn av noe så elementært.Det er på samme nivå som Norwegian i fjor sommer, da de manglet både fly og flygere. Noe som kostet Norwegian dyrt og førte til omdømmetap.I forrige uke kom også meldingen om en mulig utsettelse av den planlagte InterCity-utbyggingen til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg som skulle stå ferdig i 2024 (den såkalte indre del av InterCity). Allerede i 1992 planla man InterCity med dobbeltspor til Lillehammer, Halden og Skien (ytre del), men dette er for lengst lagt på is. I 2015 sa alle ja til den indre delen, og dette ble lagt inn i Nasjonal Transportplan (NTP) i fjor, og denne planen skal løpe til 2029.Togpassasjerene kunne glede seg. I det minste ha noe å se frem til. Nå er det, i stedet, krøll på linjen. Bane NOR (tidligere jernbaneverket) tror ikke det vil være underleverandører til å bygge, og avviklingen av trafikken med busser i anleggsperioden vil ikke fungere. Nå snakker Bane NOR om ferdigstillelse i 2028. Og InterCity-utbyggingen kobles nå også opp til en mulig ny jernbanetunnel i Oslo som er planlagt ferdig i 2032.Togpassasjerene kan bare glemme nye tider. Det blir et helvete i mange tiår.Selvfølgelig er det slik at penger må være på plass og at det må være anleggskapasitet, og kanskje er det slik at Bane NOR kan spare noe med en noe tregere utbygging, men NTP for årene 2018-2029 ble vedtatt i fjor!Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) sier at utsettelsen fra Bane NOR kom overraskende på ham, og det er mulig, men faktum er at jernbaneutbygging i Norge ikke går på skinner. Pendlere og andre har ikke noe å glede seg til.Organisatorisk ble NSB delt i to (NSB og Jernbaneverket) og deretter ble Jernbaneverket delt to (Bane NOR og Jernbanedirektoratet), slik at vi har tre enheter som drifter og planlegger jernbanevirksomheten i Norge. Dette har vært Ketil-Olsens hjertebarn.Mye taler for at man burde beholdt alt (drift og utbygging) i ett selskap, NSB.På toppen av dette kommer at spørsmålet om privatisering av Flytoget igjen dukker opp.Flytoget, som er et strålende tilbud som vel må anses som en del av Gardermoen flyplass (Oslo Airport), kom i stand etter en generøs ettergivelse av gjeld fra statens side, og fungerer i dag veldig bra. Flytoget har også konkurranse fra NSBs ordinære ruter via Lillestrøm (mye billigere). Hvorfor man skal sette dette i spill, er uforståelig for oss. Den nye næringsministeren, Torbjørn Røe Isaksen, skal ha sagt at et salg av Flytoget «er et rent praktisk spørsmål.»Men Norge har jo nok av penger, hvorav 715 milliarder i kommersielle virksomheter, og det viktigste nå er å få jernbanedriften på skinner. Flytoget bør kopieres, ikke selges.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker