Hvor mye penger Ikea-grunnlegger Ingvar Kamprad etterlot seg, er stadig ikke kjent. Men det handler kanskje om milliardbeløp.Det man vet om hans testament, er at det ble utformet i 2014 og skrevet med hånd på rutete blokkpapir. Den høytidelige handlingen ble utført på Kamprads gård i Älmhult.Innholdet ble kjent tidligere i uken. Kamprad vil at halvparten av formuen skal deles mellom hans fire barn, men den andre halvparten skal gis til en stiftelse til fremme av satsinger i Norrland.Men noen tall står altså ikke i testamentet.