Klar tale: Renten settes opp etter sommeren

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Det var akkurat som ventet. Det var knyttet større spenning til hva Norges Bank ville si om renten fremover. Banken signaliserte en tidligere renteheving nå enn den gjorde i desember. «Ifølge prognosen vil styringsrenten bli satt opp etter sommeren i år. Deretter anslår vi at renten heves gradvis til om lag to prosent i 2021. Den nye rentebanen ligger noe høyere enn den forrige gjennom hele prognoseperioden», heter det.- Som ventet indikerer Norges Bank nå en tidligere renteheving enn i forrige rapport, primært som følge av høyere kapasitetsutnyttelse hjemme og høyere vekst ute. Rentebanen peker nå på september som mest sannsynlige tidspunkt for første renteheving, skriver Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering fra DNB Markets.Etter bankens beregninger er det 80 prosent sannsynlighet for en renteheving i september.Det nye inflasjonsmålet påvirker som ventet ikke renteprognosen noe særlig på kort sikt, men på lengre sikt trekker det rentebanen en god del ned. DNB Markets har anslått at første renteøkning kommer i desember, men vil gjøre en ny vurdering av dette i lys av dagens annonsering.- Rentebanen indikerer renteheving i september 2018. Rentebanen ble løftet fra tredje kvartal 2018 og utover. Banen ser nå ut til å indikere 20 prosent sannsynlighet for en renteheving i juni, 80 prosent sannsynlighet for en renteheving i september 2018 og fullt ut en renteheving i desember 2018, avslutter Strøm Fjære.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også