2017-tallene for bruk av alle reseptpliktige legemidler ble publisert fra Reseptregisteret i forrige uke og viser at 20 prosent – hver femte nordmann – fikk antibiotika utlevert på resept i fjor. I 2012 var det 25 prosent.–Dette er bra, og nedgangen er et konkret resultat av at vi har fått en god handlingsplan mot antibiotikaresistens, sier seniorrådgiver og farmasøyt Christian Berg ved avdeling for legemiddelstatistikk i Folkehelseinstituttet til NTB.Antibiotikabruken har vært bekymringsfull i mange år, og i 2012, året med høyest forbruk, ble det hentet ut over 30 millioner doser, såkalt definerte døgndoser (DDD). Det året fikk 30 prosent av kvinnene og 21 prosent av mennene i landet minst én resept på antibiotika. I fjor viste tilsvarende tall at 24 prosent av kvinnene og 16 prosent av mennene i Norge fikk antibiotika.Bruken av antibiotika i Norge er lav globalt sett, men økende bruk er bekymringsfull fordi feil og overdreven bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige – resistente – bakterier. Da vil antibiotika i verste fall ikke lenger har effekt.