Thomson Reuters deler hvert år ut prestisjefylte Lipper Fund Awards Nordic til fondsforvaltere som har oppnådd sterk risikojustert avkastning, relativt til konkurrentene i samme kategori.Flere norske forvalterne utmerket seg i årets kåring.I kategorien «Equity Norway» fikk Danske Invest Norge Vekst (forvalter: Lars Erik Moen) prisen for beste fond over tre år, mens First Generator S (forvalter: Martin Mølsæter) og Fondsfinans Norge (forvalter: Odd Hellem) var de beste over hhv. fem og ti år.Fondsfinans fikk ytterligere én utmerkelse.Deres energifond Fondsfinans Global Energi (forvaltere: Tor Thorsen, Odd Hellem) fikk prisen for beste fond over tre årI samme kategori ble NN (L) Energy P Cap og Franklin Natural Resources A kåret til de beste over hhv. fem og ti år.Vi tar også med at Delphi Kombinasjon (forvaltere: Håkon Hovengen Sætre, Tian Tollefsen) tok pokalen hjem for beste kombinasjonsfond over tre og fem år.Hele prislisten her.