Pensjon: Har du råd til å gå av når du er 62?

Svaret på spørsmålet mange har.

Personlig økonomi

Hvor lenge må jeg jobbe? er et pensjonsspørsmål mange sitter med.- Mange regner med at de skal slutte å jobbe som 62-åringer, for det er jo lov. Da lurer vi på om de egentlig har satt seg grundig inn i pensjonen sin og spart for å kunne leve med redusert inntekt, skriver Duvi Pensjon på sin blogg .Den lille skriftenDen lille skriften i teksten er ifølge bloggen pensjonsopptjening og forventet levealder.- Det kan være stor forskjell på hva du har lov til og hva du har råd til. Du kan gå av tidlig, men du må selv ta de økonomiske konsekvensene det innebærer, heter det videre.Årsaken er ifølge Duvi vårt felles ønske om at pensjonssystemet skal være bærekraftig.- Norge har ikke råd til å sende friske og arbeidsføre folk ut i en 30 år lang pensjonstilværelse, går det frem av bloggen.Justerer for alderPensjonsalderen er stigende i Norge, og årsaken er enkelt og greit at folk er friske og lever lenger. En fast pensjonsalder, som vi hadde tidligere, ville dermed ha belastet samfunnet vesentlig mer.- For å unngå denne pensjonsbomben har man valgt å legge til rette for at man skal holde seg i arbeid lenger. NAV kaller det levealdersjustering, skriver Duvi Pensjon.Levealdersjustering betyr at NAV tar utgangspunkt i forventet dødsdato for ditt kull i utregning av pensjonen.- Pensjonen din blir fordelt på de årene det kan forventes at du er pensjonist. Når levealderen øker, vil NAV justere for det. Den enkelte kan kompensere for økt levealder ved å bli lenger i arbeid, går det frem av bloggen.Er 70 det nye 67?Duvi Pensjon spør rett og slett om 70 er det nye 67.For deg som er født i 1969, er svaret at du må regne med å måtte jobbe til du blir 70 år gammel. Du som er født i år 2000 må regne med å måtte jobbe til du blir 72 år og 8 måneder gammel.- Så lenge levealderen stiger, må vi forvente at pensjonsalderen også stiger, heter det.Fortsetter levealderen å stige med rundt ett år for hvert tiende årskull, betyr det ifølge Duvi at barn som kommer til verden i dag kanskje må jobbe til etter fylte 75 år.Hele blogginnlegget her.

pensjon
sparing
folketrygden
duvi
nav
levealdersjustering
Nyheter
Personlig økonomi