4. april sender Skatteetaten ut den elektroniske skattemeldingen (selvangivelsen). Fristen for å levere er 30. april.Viktige spørsmålDe som ikke har endringer eller tilføyelser, trenger ikke å levere, men Skattebetalerforeningen oppfordrer tradisjonen tro alle til å sjekke om det forhåndsutfylte stemmer.Spør deg selv om viktige endringer har funnet sted i ditt liv siden i fjor, og som kan påvirke skatten din.For eksempel: Har du solgt bolig? Mottatt arv? Fått ny jobb? Solgt aksjer? Har barnet begynt i barnehage?- Du skal være spesielt oppmerksom dersom du har inntekt eller formue fra utlandet. Én ting er at du har rapporteringsplikt for dette, men husk på at skatteloven og skatteavtalene har mekanismer som skal hindre at du skattlegges for samme inntekt eller formue i flere land. Pass på å kreve kredit eller nedsettelse dersom det er aktuelt, skriver foreningen.Post 5.0 fjernetSkattebetalerforeningen påpeker videre at du i tvilstilfeller kan la tvilen komme deg selv til gode i skattemeldingen.- Det er greit å la være å føre opp den aktuelle inntekten og det er tilsvarende greit å føre opp fradraget, men det er helt avgjørende da at du gir utfyllende opplysninger om dette og forklarer hva du har gjort og hvorfor, heter det.Tidligere kunne du føre dette under post 5.0 for tilleggsopplysninger, men dette fritekstfeltet er fjernet i skattemeldingen for inntektsåret 2017.Derfor blir det ifølge foreningen viktig å sende utfyllende opplysninger og forklaringer i et eget vedlegg.