Tror renten heves innen september – én ting kan utsette oppgangen

Personlig økonomi

Norges Bank har som kjent besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Det var akkurat som ventet.Det var knyttet større spenning til hva Norges Bank ville si om renten fremover. Banken signaliserte en tidligere renteheving nå enn den gjorde i desember.Det ble en rentebane ganske så lik den Nordea Markets på forhånd antydet.- Blir utviklingen i økonomien om lag som Norges Bank anslår økes renten helt sikkert innen september. Faktisk gir de en august-økning allerede en 50/50 sjans. Og vi utelukker ikke at det faktisk kan bli aktuelt. Banken sier de skal heve etter sommeren, vi ser ikke bort fra at sommeren blir kort i år, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i fredagens rapport fra Nordea.Så langt har ikke bankene rørt sine utlånsrenter. Olsen tror det først vil skje når Norges Bank hever sin styringsrente.Et viktig spørsmål i rentedebatten er hvor sterk krone Norges Bank tåler. Olsen innrømmer at det er et litt vanskeligere spørsmål å besvare.I anslagene ligger det inne en styrking av kronen ned mot 9,20-25 i EURNOK frem mot årsskiftet.- Men de tåler nok ytterligere styrking om utviklingen i økonomien blir sterkere som vi tror. Vi må nok derfor ned mot ni blank eller under ni før rentehevingen i september eventuelt står i fare, avslutter Olsen.

rente
Nyheter
Personlig økonomi