Nordmenn handlet for 15,1 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2017. Dette er en oppgang på 1.259 millioner, eller 9 prosent, sammenlignet med 2016, viser tall fra SSBs Antall dagsturer gikk opp 12 prosent, fra 7,7 til 8,6 millioner turer i den samme perioden.Det er særlig økt grensehandel i Strømstad som bidrar til den samlede veksten der handlebeløpet økte med 13 prosent – fra 7,4 til 8,3 milliarder kr fra 2016 til 2017. For Charlottenberg og Töcksfors var handlebeløpet henholdsvis 2,1 og 1,0 milliarder.