Norske personkunder hadde ved utgangen av mars 222,5 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 134,2 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da falt 5.494 millioner kroner i løpet av måneden.- Nedgangen skyldes i hovedsak utviklingen på verdens aksjemarkeder. Mars var, i likhet med februar, preget av urolige markeder blant annet på grunn av USAs økte tollsatser mot Kina og andre land og frykten for en global handelskrig, sier VFF-direktør Bernt S. Zakariassen i en kommentar.31 dager, 5,3 milliarderSamtidig viste 
 i går at norske personkunder nettoinnløste aksjefond for 149 millioner kroner i mars.I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.Beholdningen falt altså med 5.494 millioner, etter en nettoinnløsning på 149 millioner kroner.Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk globale fond månedens største verdifall med 1.492 millioner kroner.Norske fond falt 1.268 millioner kroner.Åtte milliarder borte i årLa oss gjøre den samme øvelsen på utviklingen hittil i år.Norske personkunders beholdning i aksjefond falt 12.430 millioner kroner i løpet av årets tre første måneder.I samme periode ble aksjefond nettoinnløst for 4.405 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså hatt et verdifall på 8.025 millioner kroner (12.430 - 4.405).Globale fond har hatt det største verdifallet med 1.533 millioner kroner i perioden.Nordiske fond har falt 1.167 millioner kroner, mens «andre regionale fond» er ned 1.066 millioner kroner.Har mest penger herDette henger naturligvis sammen med at nordmenn har mest penger stående i de nevnte fondskategoriene.Ved utgangen av mars var hadde norske personkunder 31.457 millioner kroner i globale fond.I norske aksjefond var beholdningen 34.639 millioner kroner, i «andre regionale fond» 17.955 millioner kroner.Videre hadde personkundene 16.390 millioner kroner i nordiske fond på dette tidspunktet.Pensjonsmidler utenforVi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Fondene som sliter mestSEB har de to globale fondene som sliter aller mest med avkastningen så langt i år, og er ifølge Oslo Børs ned hhv. 8,1 og 7,5 prosent.Det ferske Skagen Insight er ned 7,2 prosent, mens Carnegies WordWide Stabile Aksjer har falt 6,4 prosent hittil i år.Blant norske aksjefond topper First Norge Verdi og Nordea Norge Verdi taperlisten, med fall på hhv. 4,9 og 4,5 prosent.Fidelitys nordiske aksjefond (notert i svenske kroner) utmerker seg mest negativt i denne kategorien, etter å ha falt 8,8 prosent hittil i år.Nærmest kommer Holberg Norden på minus 7,9 prosent.Blant «andre regionale fond» topper Parvest Equity Turkey taperlisten med 14,1 prosent nedgang hittil i år. Ellers dominerer Russland-fond, med Swedbank Robur Ryssland (notert i svenske kroner) som det svakeste på minus 12,1 prosent.