Åtte milliarder fattigere i aksjefond

Børsfallet svir.

Norske personkunder hadde ved utgangen av mars 222,5 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 134,2 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da falt 5.494 millioner kroner i løpet av måneden.- Nedgangen skyldes i hovedsak utviklingen på verdens aksjemarkeder. Mars var, i likhet med februar, preget av urolige markeder blant annet på grunn av USAs økte tollsatser mot Kina og andre land og frykten for en global handelskrig, sier VFF-direktør Bernt S. Zakariassen i en kommentar.31 dager, 5,3 milliarderSamtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening i går at norske personkunder nettoinnløste aksjefond for 149 millioner kroner i mars.I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.Beholdningen falt altså med 5.494 millioner, etter en nettoinnløsning på 149 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond fikk i mars derfor et verdifall på 5.345 millioner kroner (5.494 - 149).Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk globale fond månedens største verdifall med 1.492 millioner kroner.Norske fond falt 1.268 millioner kroner.Åtte milliarder borte i årLa oss gjøre den samme øvelsen på utviklingen hittil i år.Norske personkunders beholdning i aksjefond falt 12.430 millioner kroner i løpet av årets tre første måneder.I samme periode ble aksjefond nettoinnløst for 4.405 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså hatt et verdifall på 8.025 millioner kroner (12.430 - 4.405).Globale fond har hatt det største verdifallet med 1.533 millioner kroner i perioden.Nordiske fond har falt 1.167 millioner kroner, mens «andre regionale fond» er ned 1.066 millioner kroner.Har mest penger herDette henger naturligvis sammen med at nordmenn har mest penger stående i de nevnte fondskategoriene.Ved utgangen av mars var hadde norske personkunder 31.457 millioner kroner i globale fond.I norske aksjefond var beholdningen 34.639 millioner kroner, i «andre regionale fond» 17.955 millioner kroner.Videre hadde personkundene 16.390 millioner kroner i nordiske fond på dette tidspunktet.Pensjonsmidler utenforVi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Fondene som sliter mestSEB har de to globale fondene som sliter aller mest med avkastningen så langt i år, og er ifølge Oslo Børs ned hhv. 8,1 og 7,5 prosent.Det ferske Skagen Insight er ned 7,2 prosent, mens Carnegies WordWide Stabile Aksjer har falt 6,4 prosent hittil i år.Blant norske aksjefond topper First Norge Verdi og Nordea Norge Verdi taperlisten, med fall på hhv. 4,9 og 4,5 prosent.Fidelitys nordiske aksjefond (notert i svenske kroner) utmerker seg mest negativt i denne kategorien, etter å ha falt 8,8 prosent hittil i år.Nærmest kommer Holberg Norden på minus 7,9 prosent.Blant «andre regionale fond» topper Parvest Equity Turkey taperlisten med 14,1 prosent nedgang hittil i år. Ellers dominerer Russland-fond, med Swedbank Robur Ryssland (notert i svenske kroner) som det svakeste på minus 12,1 prosent.