Delphi-forvalter øker i Statoil

Tidligere SEB-analytiker ser rødt.

Tian Tollefsen måtte i mars tåle en avkastning på minus 4,7 prosent for andelseierne i Delphi Norge.Fondets referanseindeks - fondsindeksen på Oslo Børs - endte i samme periode ned 2,1 prosent.Hittil i år er fondet dermed ned 4,9 prosent, mens referansen står i minus 2,6 prosent.I 2017 leverte fondet 14,0 prosent avkastning, tre prosentpoeng svakere enn referansen.Turbulente tiderOver tre år har Delphi Norge fortsatt et forsprang til markedet, med 10,6 vs. 8,8 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.Over fem år leder fondet med 14,2 vs. 10,9 prosent i snitt per år.I sin mars-oppsummering påpeker Tollefsen at svingningene er store på verdens børser.- På Oslo Børs er det de defensive sektorene som holder stand i denne turbulente perioden. I front finner vi sjømatsektoren, som i tillegg har nytt godt av sesongmessig sterke laksepriser. Frykt for handelskrig har lagt press på de mest sykliske sektorene på børsen, der råvare-, shipping- og finanssektoren har fått hardest medfart, skriver han.Liker ikke fiskMindreavkastningen i fondet forklarer han stadig med undervekt i sjømat, i tillegg til overvekt mot sykliske selskaper.- Et relativt høyt antall porteføljeselskaper gjorde det svakere enn børsen i mars, med Golden Ocean, Kongsberg Automotive og Odfjell Drilling som svakeste bidragsyterne relativt sett, fortsetter den tidligere SEB-analytikeren.Gjennom mars økte han eksponeringen «nokså kraftig» innenfor råvarer, gjennom både Yara og Norsk Hydro.- Sistnevnte falt mye i mars, som følge av fallende aluminiumspriser og utfordringene knyttet til Alunorte i Brasil. På den motsatte siden økte vi eksponeringen i energisektoren, hovedsaklig gjennom Statoil og Borr Drilling, som begge drar nytte av en stigende oljepris, forklarer Tollefsen.Tok inn to nyeHan tok også del i børsnoteringen av Fjordkraft.- Selskapet har god og stabil lønnsomhet, samtidig som inntjeningen har vokst kraftig de siste årene. Vi forventer at den gode trenden vil fortsette, og at selskapet vokser videre gjennom både organisk vekst og oppkjøp, skriver forvalteren.Fondet tok også inn B2 Holding i porteføljen i mars.- Selskapet vokser mye og lønnsomt. Markedet for inkassogjeld ser heller ikke ut til å dabbe av med det første, avslutter Tollefsen.De fem største investeringene (per 31/3) i Delphi Norge er Statoil (7,98 prosent), Telenor (7,21 prosent), Delphi-eier Storebrand (6,52 prosent), Yara (5,26 prosent) og Kitron (4,26 prosent).