Odd Hellem. Foto: Finansavisen.

Fondsfinans øker i Aker BP

Kan mer olje få fart på avkastningen?

Aksjefondet Fondsfinans Norge fikk en avkastning på minus 4,9 prosent i mars.Referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs) falt 2,1 prosent i samme periode.2017 ble gjort opp med en avkastning på 20,9 prosent, mot referansens 17 prosent.Hittil i år (1. kvartal) er fondet ned 6,2 prosent, mot 2,3 prosent fall for referanseindeksen.Over tre år har Fondsfinans Norge klart 12,3 prosent i snitt per år, referansen 8,8 prosent.Laksen glipperI mars tynget Norsk Hydro, Subsea 7 og Storebrand mest, mens Aker BP, Frontline og Kongsberg Gruppen bidro mest positivt.- Fondet har i mars hatt en svakere avkastning enn fondsindeksen. Mindreavkastningen kan blant annet tilskrives at fondet ikke har vært investert i aksjer innen fiskeoppdrett, samtidig som fondet har vært investert i selskaper innenfor råvarer og energi - som har hatt negativ verdiutvikling, forklarer forvalter Odd Hellem.Inn i FjordkraftI løpet av måneden deltok fondet i børsnoteringen av Fjordkraft, og økte sine investeringer i Aker BP og Statoil.På den andre siden har eksponeringen i blant andre Yara, Orkla, Kongsberg Gruppen og Sparebank 1 SR-Bank blitt redusert.- Ved utgangen av måneden var fondet investert i 30 verdipapirer, og fondet var tilnærmet fullinvestert, skriver forvalteren.De fem største investeringene i Fondsfinans Norge (per 31/3) er Storebrand (9,5 prosent), DNB (8,6 prosent), Norsk Hydro (8,4 prosent), Aker BP (7,1 prosent) og Statoil (5,4 prosent).På etterskuddSamtidig måtte Hellems kollega og forvalter av Fondsfinans Norden, Arne Simensen, se fondet falle 4,5 prosent i mars.Til sammenligning falt referanseindeksen VINX 2,3 prosent.Simensen skynder seg å legge til at fondet hadde én handelsdag mindre enn referansen.I 2017 steg fondet 21,0 prosent, mot 19,2 prosent for referansen.Hittil i år (1. kvartal) er fondet ned 7,0 prosent, mot 4,1 prosent fall for referanseindeksen.UtfordringerSimensen trekker i sin mars-oppsummering frem at flere porteføljeselskaper opplevde uforutsette utfordringer i løpet av måneden.- Norsk Hydro ble tvunget til å redusere produksjonen ved Alunorte i Brasil med 50 prosent grunnet konsekvensene av kraftig regnvær, mens Husqvarna opplevde en spesielt kald måned - som bidrar til redusert omsetning av hageprodukter i Europa, skriver han.De to aksjene falt hhv. 14 og 11 prosent (i norske kroner) i mars.På den andre siden bidro stigende oljepriser derimot til positiv avkastning i Aker BP, som steg syv prosent i måneden.Opp i Aker BPI mars deltok Simensen - som kollega Hellem - i børsnoteringen av Fjordkraft, samtidig som posten i Aker BP ble økt.Fondet solgte seg helt ut av Amer Sports.De fem største investeringene i Fondsfinans Norden (per 31/3) er Investment Kinnevik B (4,3 prosent), Husqvarna B (4,0 prosent), Storebrand (3,9 prosent), Volvo B (3,5 prosent) og Nokia (3,5 prosent).


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også