Leif Eriksrød bull på Statoil og Aker BP

Det er særlig én aksje som drar.

Leif Eriksrød måtte se Alfred Berg Gambak falle 2,4 prosent i mars.

Det var svakere enn referanseindeksen, ettersom fondsindeksen på Oslo Børs falt 2,1 prosent.

Så langt i 2018 er fondet ned 1,5 prosent, mot minus 2,3 prosent for referansen.

Utviklingen skjer etter et skuffende 2017, der avkastningen på 11,3 prosent var et godt stykke bak referansens 17,1 prosent.

To nykommere

De siste tre årene har dog Eriksrød slått børsen med god margin, det vil si med 14,0 vs. 8,9 prosent årlig snittavkastning.

Over fem år er fondet enda lenger foran: 21,0 vs. 13,7 prosent i snitt per år.

I mars trekker forvalteren frem Tomra, Aker BP og Salmar som de største vinnerne, mens Norsk Hydro, Subsea 7 og Sparebank 1 SMN trakk mest ned.

- Laksefrykt avtar

I løpet av måneden solgte Eriksrød seg ut av Entra, mens postene i Norsk Hydro, Yara og DNB ble redusert.

På den andre siden deltok fondet i børsnoteringen av Elkem og Fjordkraft, mens posisjonene i Statoil og B2Holding ble økt.

Mars ble en måned der konsumsektoren fortsatte oppgangen på Oslo Børs.

- Lakseprisene holdt seg på høye nivåer, noe de som regel gjør i ukene før påske. Mye av den forventede volumveksten i 2018 ble tatt ut tidlig i år og lave sjøtemperaturer den siste tiden har tatt ned volumvekstforventningene. Frykten for stort prisfall til høsten ser dermed ut til å avta hos investorene, skriver Eriksrød i mars.

- Robuste Tomra

Videre nyter Statoil godt av oljeprisoppgangen og - som en konsekvens - høyre inntjeningsforventninger.

- Det er særlig denne aksjen som drar sektoren. Borr Drilling-aksjen har også vist en sterk utvikling etter at selskapet hentet inn 250 millioner dollar for å finansiere et oppkjøp. Selskapet er relativt nystartet, og har reist kapital for å kjøpe billige rigger i påvente av en ny opptur for dette markedet, fortsetter forvalteren.

Tomra fikk seg et oppsving på meldingen om innføring av pant i Storbritannia.

- Det er nå stadig nye land som planlegger panteordninger på drikkevareemballasje. Vekstutsiktene er dermed svært robuste for Tomra Systems som har en meget høy markedsandel globalt på returautomater, skriver Eriksrød.

Marginpress i DNB

På den negative siden trakk materialsektoren ned, og særlig Norsk Hydro med sine Brasil-utfordringer. Finans ble månedens nest største negative bidragsyter på sektornivå.

- Bankaksjene svekket seg etter at vi så en kraftig oppgang i Nibor (pengemarkedsrenten). Denne renten er viktig for kostnadssiden til bankene. Oppgangen kom så raskt at bankene ikke vil klare å øke utlånsrentene like raskt. Vi vil derfor se press på rentemarginen i det korte bildet, resonnerer forvalteren.

De tre største investeringene i Alfred Berg Gambak er (per 31/3) Aker BP (5,8 prosent), Bakkafrost (5,3 prosent) og Statoil (5,0 prosent).