boliger, oslo, st. hanshaugen, vulkan

Skattemeldingen: Solgte du arvet bolig i fjor?

Et viktig unntak kan spare deg for store summer.

Arvet du en bolig - og deretter solgte den - i 2017 kan du ha krav på et ekstra fradrag i skattemeldingen, skriver Skattebetalerforeningen på sine hjemmesider.Da arveavgiften ble fjernet (fra 1/1 2014), ble hovedregelen om et diskontinuitetsprinsipp ved arv og gave erstattet med et kontinuitetsprinsipp.Mens arvingens inngangsverdi tidligere ble oppjustert til markedsverdi ved overtakelse, skal den nå settes lik arvelaters (givers) opprinnelige inngangsverdi.Det viktige unntaketEt viktig unntak er likevel at diskontinuitetsprinsippet fremdeles gjelder om den som døde (arvelater) kunne ha solgt boligen skattefritt på dødsfallstidspunktet.Inngangsverdien for slike eiendommer skal altså settes til markedsverdi ved overtakelse.Samtidig vil salgsomkostninger ved et senere salg redusere eiendommens utgangsverdi.Er salgssummen lik eiendommens markedsverdi ved overtakelse, altså inngangsverdien, utgjør arvingens salgsomkostninger ifølge foreningen et fradragsberettiget tap.Er salgssummen høyere, kutter salgsomkostningene den skattepliktige gevinsten.Fradrag: 28.800 kronerSkattebetalerforeningen illustrerer med et eksempel.Jan arver en bolig av sin avdøde far Per.Siden Per kunne ha solgt boligen skattefritt, blir arvingen Jans inngangsverdi oppjustert til markedsverdi på dødstidspunktet - ifølge takstmannen fire millioner kroner.Jan selger boligen kort tid etter for en sum som tilsvarer markedsverdien.I tillegg til fire skattefrie millioner, har Jan krav på fradrag for salgsomkostninger, som meglerhonorar og annonsering. Disse endte på 120.000 kroner.Jan får dermed 28.800 kroner (120.000 x 24 prosent) i fradrag for tap ved salg av boligen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også