Hovedindeksen steg 0,9 prosent sist uke, fra 838,58 til 846,17 og endte da 0,55 prosent under torsdagens all-time high på 850,86 (intradag høy torsdag var 856,88).Den siste måneden har hovedindeksen steget 6,0 prosent og siden nyttår er den opp 3,9 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 24 prosent. Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.Korreksjon?Etter ny all-time high torsdag falt hovedindeksen 0,55 prosent fredag, men det mest interessante var at toppen i RSI-chartet kan ha blitt satt under den foregående. En slik såkalt negativ divergens er som oftest et signal om at det kan komme en korreksjon.Ved en korreksjon er det en viss teknisk støtte på 840-nivået og mer teknisk støtte på 820-nivået.Brytes 840-nivået kan hovedindeksen følgelig falle tilbake mot 820-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt.Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder vil det være udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet.Men for den videre utviklingen på lengre sikt skaper den viss usikkerhet. Det kan være et signal om at neste topp i hovedchartet kanskje ligger litt lengre frem i tid en den ellers ville gjort, og at det kan komme en ny korreksjon tilbake mot bunnlinjen i den stigende hovedtrenden.I løpet av kommende uke kan dette bli litt klarere.Positive undertonerDet er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet under).Forsetter de positive undertonene kan eventuelle korreksjoner ned fremdeles bli forbigående.