Spår gode tider, men avlyser boligprisrally

Nordea er bull på norsk økonomi, og synes kronen er «merkelig svak».

Nordea Markets er i slår meglerhuset fast oppgangen i norsk økonomi langt fra er over.- Amerikansk økonomi er lengst fremme i konjunktursykelen, og oppgangen har nå vart såpass lenge at mange spår når neste års nedtur kommer. Men oppganger dør ikke av alder. Først skal lønnsveksten, prisveksten og rentene videre opp. Det vil smitte over på Norge, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i en konjunkturrapport.Ser tre renteøkningerNordea anslår en vekst i norsk økonomi «godt over det Norges Bank regner som potensiell vekst» også de neste årene.Meglerhuset anslår at fastlands-BNP for 2017 kom inn på 1,8 prosent, og spår nå en vekst på 2,4 prosent både i år og neste år.- Arbeidsledigheten vil falle videre, og lønnsveksten vil trekke oppover. Det tilsier utsikter til høyere prisvekst og dermed også høyere renter. Vi venter at den første renteøkningen kommer i september i år. Vi regner med også med to renteøkninger i løpet av 2019, skriver sjefanalytiker Erik Bruce.Nordea øyner derfor en styringsrente på 1,25 prosent i løpet av 2019, opp fra dagens 0,50 prosent.- Merkelig svak kroneHøyere renter tror meglerhuset vil slå ut i en sterkere krone.EURNOK står i dag i 9,62. Nordea ser for seg at denne faller til 9,00 i år og ytterligere ned i 8,80 neste år.- Selv om kronen har styrket seg i det siste, er den fortsatt merkelig svak. Importvektet er kronen to prosent svakere enn ved starten av 2017, mens oljeprisen er opp 20 prosent. Den gang snakket Norges Bank om at det på kort sikt var større sjanse for et rentekutt enn en økning, og første renteøkning spådde de først om vel to år (2019), skriver sjefanalytiker Erik Bruce.- Nå er nedsiderisikoen borte, og Norges Bank har signalisert renteøkning om et halvt år, legger han til.Samtidig tar Bruce høyde for at renteoppgangen kan bli dempet hvis kronen skulle styrke seg «for mye».- Boligprisfallet overVidere mener Nordea Markets at korreksjonen i boligmarkedet er over.Prisfallet vi så i fjor fremkalte en del snakk om at «boligboblen» var i ferd med å sprekke etter flere års sterk vekst.- Boligboble er imidlertid en misvisende karakteristikk. Boligprisene har ikke økt mer enn en skulle ventet ut fra utviklingen i renter og inntekt. I Oslo var det nok tegn til en spekulativt drevet boligprisvekst, men etter fallet i fjor er også prisene i Oslo mer i samsvar med utviklingen i renter og inntekt, skriver sjefanalytiker Bruce.Han viser til at vi de siste månedene har fått tall «som klart peker på at fallet i boligprisene er over, ikke bare på landsbasis, men også i Oslo. Lageret av usolgte boliger faller, mens prisene øker».Avfeier nytt rallyBruce er samtidig rask med å avfeie en ny, kraftig opptur.- Ikke bare er effekten av rentekuttene vi har bak oss uttømt, men boliglånsrentene kan øke forsiktig de neste årene, i takt med noe høyere styringsrente. I år vil det også komme relativt mange nye boliger ut på markedet som følge av den høye igangsettingen av boliger vi har bak oss, skriver han videre.Faren for en boligdrevet nedtur i norsk økonomi er ifølge sjefanalytikeren likevel betydelig redusert.- Det er liten grunn til å frykte smitteeffekt fra svakere boligmarked på privat forbruk. Boligbyggingen vil nok kunne falle en del fra et høyt nivå, men langt fra nok til å hindre en solid oppgang i økonomien, fortsetter sjefanalytikeren.