Å pusse opp boligen er ikke lenger det Vestlendinger flest ønsker å bruke penger på dersom de skulle ha penger til overs.Det viser den nye indeksen Vestlendingen fra Sparebanken Vest, utviklet sammen med Kantar TNS. Den måler privatøkonomien til husholdninger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane hvert kvartal. Ønsker trygghetIfølge Sparebanken Vest er det sparing som gjelder. Nesten halvparten av Vestlendingene foretrekker å spare pengene hvis de fikk bedret økonomi, tett fulgt av økt nedbetaling av lån.- Dette synes vi er en veldig interessant vridning i Vestlendingers spareadferd. Tidligere har typisk mer reise og oppussing av egen bolig vært populært når man fikk ekstra penger. At flere ønsker å spare kan være et tegn på de er bevisste sitt eget ansvar for å sikre økonomisk trygghet for økt rente, sier Marianne Frønsdal, forbrukerøkonom i Sparebanken Vest.Undersøkelsen viser at 46 prosent ønsker å spare pengene om de fikk bedre økonomi, dobbelt så mange enn de som ønsker å bruke dem på oppussing.Økt optimismeTemperaturmåleren viser også at en av fire sier at egen økonomi har bedret seg det siste året. Videre venter en av tre ytterligere bedring det kommende i løpet av 2018.Det er en økende optimisme på Vestlandet og det er særlig i oljefylket Rogaland at husholdningene forteller om bedre økonomiske utsikter for sin husstand, skriver Sparebanken Vest i en pressemelding.- Siden halvparten av etterspørselen i norsk økonomi kommer fra norske husholdninger, er økt optimisme blant vestlendingene et springbrett for videre økonomisk vekst. Selv om oljebremsen er over og arbeidsledigheten har falt, er fortsatt ledigheten høyere enn det vi mener er normalt på Vestlandet, sier Jørgen Gudmundsson, sjeføkonom i Sparebanken Vest.