6,7 milliarder rikere i aksjefond

Alt det tapte er tatt igjen.

Personlig økonomi

Norske personkunder hadde ved utgangen av april 230,3 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 140,9 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da steget 6.566 millioner kroner i løpet av måneden.30 dager, 6,7 milliarderSamtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening tidligere i dag at norske personkunder nettoinnløste aksjefond for 123 millioner kroner i april.I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.Beholdningen steg altså med 6.566 millioner, etter en nettoinnløsning på 123 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond fikk i april derfor en verdistigning på 6.689 millioner kroner (6.566 + 123).Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk norske fond månedens største verdistigning med 2.366 millioner kroner.Globale fond steg 1.483 millioner kroner.Har mest penger herDette henger naturligvis sammen med at nordmenn har mest penger stående i de nevnte fondskategoriene.Ved utgangen av april hadde norske personkunder 32.886 millioner kroner i globale fond.I norske aksjefond var beholdningen 37.157 millioner kroner, i «andre regionale fond» 18.743 millioner kroner.Videre hadde personkundene 16.771 millioner kroner i nordiske fond på dette tidspunktet.Tatt igjen alt det tapteI løpet av årets fire første måneder steg norske personkunders beholdning i aksjefond 363 millioner kroner.I samme periode ble aksjefond nettotegnet for 344 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså steget 19 millioner kroner (363 - 344) i verdi.Dette står i skarp kontrast til et verdifall på åtte milliarder kroner ved utgangen av mars.Norske aksjefond skiller seg svært positivt ut med en verdistigning på 1,9 milliarder kroner i perioden.Nordiske aksjefond og andre regionale fond skiller seg negativt ut.Pensjonsmidler utenforVi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Fondene som skiller seg utDanske Invest Norge Vekst er det norske aksjefondet med den sprekeste avkastningen så langt i år, og er ifølge Oslo Børs opp 17,5 prosent.Nærmest kommer Pareto Investment Fund A, B og C, med 16,6-17,0 prosent. Vi tar også med Forte Trønder, som har steget nesten 15 prosent (per 16/5).Odin Norden C er svakest blant de nordiske aksjefondene, etter et fall på fire prosent hittil i år.Blant andre regionale fond skiller Parvest Equity Turkey seg negativt ut, med en avkastning på minus 22,7 prosent (per 16/5).Avkastningen er per 18/5 hvis intet annet er nevnt.

aksjefond
sparing
verdipapirfondenes forening
Nyheter
Personlig økonomi