Aksjefond: Seks vinnere - og syv tapere

Analytikerne i Morningstar drar frem seks vinnere og syv tapere blant norske aksjefond.

Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av april.Den siste måneden har seks fond blitt oppgradert, og hele syv nedgradert.OppgradertPareto Investment Fund B (fra 4-er til 5-er) (forvalter: Tore Været)Pareto Investment Fund C (fra 4-er til 5-er) (forvalter: Tore Været)DNB Norge Selektiv (III) (fra 2-er til 3-er) (forvaltere: Jarle Sjo, Dag Hammer, Odd Einar Lillebostad)Holberg Norge (fra 2-er til 3-er) (forvaltere: Robert Lie Olsen, Tony Fimreite)Pareto Aksje Norge I (fra 2-er til 3-er) (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri)Storebrand Norge (fra 2-er til 3-er) (forvalter: Alf Inge Gjerde)Pareto-fondene gjorde det skarpest i april, begge med en avkastning på nærmere 14 prosent.Storebrand Norge måtte nøye seg med 8,4 prosent oppgang.Hittil i år har Forte Trønder vært sprekest, etter å ha steget 12,5 prosent.Storebrand Norge er svakest også her, med 4,9 prosent avkastning.NedgradertFIRST Norge Verdi (fra 2-er til 1-er) (forvalter: Tor Vinje)KLP AksjeNorge Indeks (fra 3-er til 2-er) (forvalter: Kristoffer Sundnes, Magne Valen-Sendstad, Joakim Embu)Storebrand Verdi A (fra 3-er til 2-er) (forvalter: Alf Inge Gjerde)Alfred Berg Norge Inst (fra 4-er til 3-er) (forvalter: Leif Eriksrød)FIRST Generator S (fra 5-er til 4-er) (forvalter: Martin Mølsæter)Landkreditt Utbytte (fra 5-er til 4-er) (forvalter: Sigurd Klev)Nordea Norge Verdi (fra 5-er til 4-er) (forvalter: Robert Næss)I april var Landkreditt Utbytte svakest, med en avkastning på 1,3 prosent.First Generator var det sprekeste av disse i måneden som gikk, og steg 8,9 prosent.Hittil i år er First Norge Verdi og Nordea Norge Verdi svakest. De to har falt hhv. 3,8 og 1,3 prosent.KLPs indeksfond har klart seg best av disse, og er opp 5,6 prosent i løpet av årets fire første måneder.


Les også