Forbrukertilliten stiger

Lav ledighet og økt oljepris bidrar.

Personlig økonomi

Forbrukertillitindeksen (CCI) for Norge steg fra 9,8 poeng i april til 10,6 poeng i mai, viser en måling gjennomført av Opinion.Indeksen er dermed 0,3 poeng høyere enn på samme tid i fjor, og ligger 0,6 poeng over snittet av de seneste seks målingene.- Meldinger om en god norsk økonomi, lav arbeidsledighet og økt oljepris har bidratt til at troen på landets økonomi har blitt stadig sterkere utover våren, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion i en kommentar.Et gjennomsnittCCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene. Undersøkelsen gjennomføres månedlig.Med en CCI over null kan vi ifølge Opinion si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi, mens de med en CCI under null i overveiende grad venter en svakere økonomi.

forbrukertillit
opinion
henrik høidahl
Nyheter
Personlig økonomi