Netthandel fra utlandet skyter i været

Nordmenns netthandel fra utlandet har nær tredoblet seg fra 2011 til 2017. Denne utviklingen er Virke Handel lite fornøyd med og ber myndighetene ta grep.

Personlig økonomi

Virke Handel viser tall fra Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og Virke Analyse at utenlandshandelen på nett økte med 281 prosent i løpet av disse sju årene. I samme periode økte netthandelen i norske nettbutikker med 101 prosent.Organisasjonen reagerer på at regjeringen opprettholder momsfritaket på pakker fra utlandet under 350 kroner og forventer at det ryddes opp i denne ordningen i revidert nasjonalbudsjett.– Mens hele Europa går i motsatt retning, beholder norske myndigheter en ordning som i praksis er en subsidiering av utenlandske nettgiganter, på bekostning av norske arbeidsplasser. Samtidig forsvinner stadig flere av nordmenns handlekroner ut av landet, sier direktør Harald J. Andersen i Virke Handel.Posten mottok i fjor 15 millioner pakker fra Kina, nesten alle med en verdi under 100 kroner. Ifølge Tolletaten oppdages det jevnlig juks med verdideklareringen for å få pakker under 350-kronersgrensen.– Det er ikke bare den avgiftsfrie grensen på 350 kroner som gjør at norsk handel taper konkurransen mot utenlandske nettaktører. De taper også fordi mange utenlandske nettaktører selger varer som inneholder ulovlige stoffer, og som ikke forholder seg til norske regler om helse, miljø og sikkerhet, ifølge Andersen.(©NTB)

netthandel
virke
toll
kina
Nyheter
Personlig økonomi