Renten settes (sannsynligvis) opp om 139 dager

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Det var akkurat som ventet. Beslutningen var også enstemmig.- Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp etter sommeren i år, slo sentralbanken fast.- Som ventet lite nytt fra Norges Bank: Norges Bank holdt renten uendret på 0,5 prosent på gårsdagens møte og kom heller ikke med noen nye signaler om pengepolitikken. Veksten ute ser ut til å avta noe. Inflasjonen har vært lavere enn ventet, men «drivkreftene tilsier at den vil øke». Pengemarkedspåslaget har vært høyere enn lagt til grunn, men Norges Bank skriver samtidig at «markedsprisingen indikerer at påslagene vil avta fremover», skriver Jeanette Strøm Fjære i fredagens rapport fra DNB Markets.Selv om disse forholdene peker mot en noe senere renteoppgang, peker en svakere valutakurs og høyere oljepris i motsatt retning.- Oppsummert, det ligger fortsatt an til at renten settes opp i september som Norges Bank signaliserte med rentebanen i mars. Hvis påslagene holder seg høye og inflasjonen fortsetter å komme inn lavere enn forventet, vil imidlertid rentebanen i juni sannsynligvis ligge noe lavere enn den i mars, avslutter Strøm Fjære.20. september får vi svaret.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også