Sjeføkonom varsler snarlig rentehopp

Bankene venter ikke på Øystein Olsen.

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på rentemøtet forrige uke, men holder samtidig på planen om en første renteøkning i september.I sin seneste månedsrapport varsler sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen at norske husholdninger må forberede seg på dyrere boliglån ganske snart.- Norske banker må låne en betydelig del av bankenes innlånsbehov i utlandet og mye lånes i dag inn fra USA. Rentepåslaget når pengene veksles fra dollar til kroner har økt kraftig i år. Det økte rentepåslaget har siden årets start gitt en økning i den viktige 3-måneders norske interbankrenten (3-måneders NIBOR) fra 0,8 til 1,1 prosent, skriver hun.- Siden mange lån prises ut fra et påslag på denne referanserenten, har allerede disse lånerentene steget, selv om Norges Bank har holdt sin rente uendret, fortsetter sjeføkonomen.Opp før sommeren?Hun venter at det samme snart vil skje med boliglånsrenten.- I og med at sentralbanken i USA har varslet tre rentehevinger til, og Norges Bank har signalisert en økning i september, må bankene forvente at deres innlånskostnad vil fortsette å stige videre fremover, selv om vekslingspåslaget skulle komme noe ned. For å unngå at bankenes inntjening skal falle, vil bankene på ett eller annet tidspunkt måtte heve også boliglånsrenten, skriver Holvik.Vurderingen vil ifølge sjeføkonomen trolig være at alle bankene etterhvert må øke rentene, og at det derfor vil være begrenset hvor mange som velger å bytte bank om de setter opp rentene.- Det kan derfor komme et første varsel om renteøkning i lånemarkedet før, eller i løpet av sommeren, selv om Norges Bank vil heve renten først i september, konkluderer hun.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også