Søndagens aksjetips

Oslo Børs korrigerte, og det kan bli mer kommende uke. Men så lenge omsetningen også faller, er det et godt tegn.

Personlig økonomi

Hovedindeksen falt 3,1 prosent sist uke, fra 891,86 til 863,98.Den siste måneden har hovedindeksen steget 1,4 prosent og siden nyttår er den opp 6,1 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 19,0 prosent. Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.KorreksjonRSI snudde ned igjen, og falt tilbake under den fallende trendlinjen. Forrige søndag gjorde vi oppmerksom på at hvis det skjedde kunne det være duket for en korreksjon og testing av tekniske støttenivåer.Den teknisk støtten på 880- og 870-nivået ble brutt. Brytes også 860-nivået vil det signalisere testing av 855-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt.De neste tekniske støttenivåene under 855-nivået er 840 og dernest 820, 200-dagers glidende gjennomsnitt og bunnen i trenden. Brudd på et eller flere av disse vil utløse små salgssignal og varsle fall til neste nivå.Trendene er imidlertid sterke og så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjonen fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet.Et annet tegn på at korreksjonen kan bli forbigående var at omsetningen også falt i uken som gikk. Og minus og minus skal i henhold til teorien bety at det blir oppgang igjen.Positive undertonerDet er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet under).Forsetter de positive undertonene kan eventuelle korreksjoner ned fremdeles bli forbigående. Den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet ble også brutt, og som vi antydet før jul i fjor kan det være et signal om at Hovedindeksen, etter en korreksjon, kan stige videre til 900 i løpet av det kommende året og videre til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 3 årene. 

Nyheter
Aksjeanalyse
Personlig økonomi
Aksjeanalyse