34.000 nye spareavtaler i fond

Nordmenn opprettet nesten 34.000 nye spareavtaler i fond i fjor. Det månedlige sparebeløpet økte med 18 kroner i snitt til 914 kroner.

Personlig økonomi

Totalt hadde norske privatpersoner ved utgangen av fjoråret 852.982 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond. Det er en økning på 33.850 avtaler (4 prosent) fra året før. Det viser den årlige spareavtaleundersøkelsen fra Verdipapirfondenes forening (VFF). Årlig spares det nå totalt 9,7 milliarder kroner gjennom slike spareavtaler.«Fast månedlig sparing i aksje– og kombinasjonsfond er etter vår mening den absolutt anbefalte metoden for langsiktig sparing for folk flest. Det er derfor gledelig å se at stadig flere nordmenn ser fordelene ved dette», sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening. Størst økning for de over 60 årDet er desidert flest spareavtaler i aldersgruppen 40-59 år. Denne aldersgruppen står for nesten halvparten av det totale antall spareavtaler.Aldersgruppen 60+ har hatt den største økningen i antall spareavtaler det siste året. Denne gruppen er registrert med 18.771 flere spareavtaler enn året før, tilsvarende en økning på 13 prosent. De mellom 25-39 år har startet 10.825 nye spareavtaler i 2017, en økning på 6 prosent.  Sparer mer per månedDet er aldersgruppen (15-24 år) som har økt det månedlige sparebeløpet mest det siste året, fra 481 kroner ved utgangen av 2016 til 510 kroner ved utgangen av 2017. Den eldste aldersgruppen (60+ år) sparer mest per måned, med et snitt på 1226 kroner. Mens damer over 60 år i snitt sparer 998 kroner i måneden, sparer menn over 60 år hele 1412 kroner i måneden i snitt. Sparer mer innenfor ASK-ordningen Høsten 2017 ble aksjesparekontoen (ASK) lansert. Ved årsskiftet var 181.639 spareavtaler, tilsvarende 21 prosent av alle spareavtaler, flyttet inn på en aksjesparekonto. Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp gjennom aksjesparekonto var 1128 kroner, mens snittet utenfor ordningen var 897 kroner.«De siste tre årene har opprettelsen av nye spareavtaler virkelig skutt fart. Vi tror at dette vil fortsette etter innføringen av aksjesparekonto. Aksjesparekontoen lar deg kjøpe og selge aksjer og fond uten at det utløser gevinstbeskatning underveis», sier Bernt Zakariassen.

fond
verdipapirfondenes forening
aksjesparekonto
Nyheter
Personlig økonomi