Aksjer er ut, renter er inn

Alle solgte aksjer i mai.

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser onsdag at det i mai ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 589 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i drøyt 1.169 milliarder kroner.Dermed steg forvaltningskapitalen med 10,5 milliarder kroner i mai.Aksjer ut, renter innAksjefond opplevde i mai en nettoinnløsning på 1.452 millioner, mens rentefond ble nettotegnet for 2.111 millioner kroner.Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettoinnløst for 678 millioner, pengemarkedsfond nettotegnet for 317 millioner kroner, mens «andre rentefond» ble nettotegnet for 2.472 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond ble nettoinnløst for 48 millioner, mens andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for 22 millioner kroner.Proffene kjøpteBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 65 millioner kroner i mai.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettoinnløsning på 1.265 millioner kroner.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Til slutt tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 1.344 millioner kroner i mai, mens utenlandske kunder tegnet for netto 445 millioner kroner.Alle solgte aksjerSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettoinnløste norske personkunder for 574 millioner kroner i mai.For pensjonsmidler ble fasiten en nettoinnløsning på 750 millioner kroner.Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 61 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 67 millioner kroner.Proffene solgte renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 621 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettoinnløste norske personkunder for 491 millioner kroner.Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 1.533 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 449 millioner kroner.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker