Andreassen: Renten skal ikke heves markert før år 2100

Personlig økonomi

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen har i flere år gjort seg bemerket som en mann som ikke tror på (markerte) rentehevinger i Norge. Slik er det fremdeles.- Men som nevnt i forrige ukes blogg er jeg rentefatalist. Tror ikke på noen markert europeisk renteoppgang. Ikke i år, neste år eller før 2100. Deretter er jeg imidlertid åpen for at det kan komme noen økninger, skriver Andreassen på sin blogg.Hva skyldes forskjellene mellom de som tror på en «normalisering» av rentenivåene, Andreassen som tror vi forblir nær null i nominell rente? Sjeføkonomen trekker frem flere viktige faktorer:

  • Dragkraften fra amerikanske konjunkturoppganger og dets renter er mindre enn før, spør du meg. EUs samlede økonomi er tross alt på størrelse med den amerikanske, og veksten i USA er god, men fortsatt i underkant av tre prosent – ikke de høye nivåene amerikanerne hadde på 1980-tallet.
  • Det er Euro-rentene ikke USD-rentene som er de relevante for Norges Banks rentesetting.
  • Hvordan går det med Euro-rentene? Euro-området henger ikke godt sammen. De svakeste land tåler ikke nevneverdig høyere renter i sentralbanken enn de -0,4 prosent som er der i dag. Italia, Hellas, og Portugal har alle systematisk fallende (og aldrende) befolkninger i dag. I 2100 antas befolkningen i disse land å være 15-20 prosent lavere enn i dag.
Dermed er det duket for et scenario som er ganske så alternativt til det sentralbankene og våre største banker spår.- Hvis kronekursen er følsom for størrelsen på renteforskjellen mot Euro, kan da heller ikke norske renter stige vesentlig, uten at EURNOK skyter fart. Derfor forblir også norske renter minimale i overskuelig fremtid, hvis vi skal ha håp om å stabilisere kronekursen nær dagens nivå, avslutter Andreassen.

rente
bolig
jan l. andreassen
eika gruppen
Nyheter
Personlig økonomi