De suverent sprekeste aksjefondene

Enkelte aksjefond går bedre enn andre.

Norske personkunder hadde ved utgangen av mai 233,0 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 142,5 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da steget 1.621 millioner kroner i løpet av måneden.31 dager, 2,2 milliarderSamtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening tidligere i dag at norske personkunder nettoinnløste aksjefond for 574 millioner kroner i mai.I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.Beholdningen steg altså med 1.621 millioner, etter en nettoinnløsning på 574 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond fikk i mai derfor en verdistigning på 2.195 millioner kroner (1.621 + 574).Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk norske fond en verdistigning på 848 millioner kroner.Globale fond steg 604 millioner kroner.Har mest penger herDette henger naturligvis sammen med at nordmenn har mest penger stående i de nevnte fondskategoriene.Ved utgangen av mai hadde norske personkunder 33.426 millioner kroner i globale fond.I norske aksjefond var beholdningen 37.602 millioner kroner, i «andre regionale fond» 19.058 millioner kroner.Videre hadde personkundene 16.851 millioner kroner i nordiske fond på dette tidspunktet.Fra minus til plussI løpet av årets fem første måneder har norske personkunders beholdning i aksjefond steget 1.984 millioner kroner.I samme periode ble aksjefond nettoinnløst for 230 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså steget 2.214 millioner kroner (1.984 + 230) i verdi.Dette står i skarp kontrast til et verdifall på åtte milliarder kroner per utgangen av mars.Norske aksjefond skiller seg svært positivt ut med en verdistigning på over 2,7 milliarder kroner i perioden.Nordiske aksjefond og fond som investerer i nye markeder skiller seg negativt ut.Pensjonsmidler utenforVi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Fondene som skiller seg utDanske Invest Norge Vekst er det norske aksjefondet med den sprekeste avkastningen så langt i år, og er ifølge Oslo Børs opp 16,5 prosent.Nærmest kommer SEB Norway Focus med 14,8 prosent. Vi tar også med Forte Trønder og Forte Norge som begge har steget nesten 14 prosent (per 18/6).Fidelity Funds Nordic er svakest blant de nordiske aksjefondene, etter et fall på 5,5 prosent hittil i år (målt i svenske kroner).Blant fond som investerer i nye markeder skiller JP Morgan-fondet JPM Em Eur, Mid East&Af Equity seg negativt ut, med en avkastning på minus 11,8 prosent (målt i dollar).Skagen Kon-Tiki og Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund er begge ned rundt 9,4 prosent hittil i år.Avkastningen er per 19/6 hvis intet annet er nevnt.