Delphi flyter på oljebølgen

Tidligere SEB-analytiker gir gass.

Etter noen trege måneder, har Tian Tollefsen fått fart på avkastningen for andelseierne i Delphi Norge.I mai steg fondet 4,3 prosent, mens fondets referanseindeks - fondsindeksen på Oslo Børs - i samme periode endte opp 2,0 prosent.Hittil i år er fondet dermed opp 7,0 prosent, mot referansens 6,85 prosent.I 2017 leverte fondet 14,0 prosent avkastning, tre prosentpoeng svakere enn referansen.Over tre år har Delphi Norge et forsprang til markedet med 13,0 vs. 10,5 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.Over fem år leder fondet med 15,2 vs. 11,9 prosent i snitt per år.Unngikk taperneI sin mai-oppsummering påpeker Tollefsen at energisektoren - som i april - sørget for å løfte Oslo Børs.- Vi hadde gjennom mai nærmere 40 prosent av porteføljen i energisektoren. Det var også her det klart største bidraget til fondets avkastning kom fra, både absolutt og relativt. Blant enkeltaksjer bidro Aker og Subsea 7 aller mest, skriver forvalteren med fortid som SEB-analytiker.Han påpeker videre at de fleste sektorene i fondet kunne oppsummere måneden med relativt sett positive bidrag.Kongsberg Automotive, BergenBio og MPC Container Ships trekkes frem som de største bidragsyterne.- Vi klarte også å unngå tapersektorene gjennom måneden, med lav eksponering innenfor sjømat, telekom og finans. Én negativ bidragsyter stakk seg likevel ut: Wallenius Wilhelmsen Logistics endte ned 26 prosent i mai etter uventet svak kvartalsrapportering, fortsetter Tollefsen.To nye aksjer innGjennom måneden tok Delphi Norge inn Elkem og Tomra.- Elkem ble børsnotert i mars 2018, og har siden vist en positiv utvikling, blant annet løftet av svært gode resultater i selskapets første kvartalsrapport. Elkem er en ledende produsent av silikonprodukter, ferrosilisium og karbonmaterialer. Selskapet drar for tiden nytte av en fordelaktig markedsbalanse, og vil på sikt kunne øke marginene som følge av økende grad av spesialisering, argumenterer forvalteren.- Tomra er verdensledende på sorterings- og panteløsninger, og nyter godt av globale megatrender innenfor begge områder. Tomra var opp 26 prosent i mai, blant annet fordi EU kom med lovforslag om at alle medlemslandene må samle inn minimum 90 prosent av alle plastflasker innen 2025, avslutter Tollefsen.De fem største investeringene (per 31/5) i Delphi Norge er Equinor (9,15 prosent), Subsea 7 (7,63 prosent), Norsk Hydro (7,42 prosent), Delphi-eier Storebrand (5,95 prosent) og Aker (5,68 prosent).


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også