Håkon Hovengen Sætre klarte i mai en avkastning på 3,0 prosent som forvalter av Delphi Nordic.Fondets referanseindeks - VINX Benchmark Cap Net - endte i samme periode opp 0,7 prosent.Så langt i år er fondet opp 1,9 prosent, mens referanseindeksen er ned én prosent.Dette skjer etter at fondet i 2017 leverte 16,5 prosent avkastning, 2,7 prosentpoeng svakere enn referansen.Slapp blemmerOver tre år har Delphi Nordic fortsatt et solid forsprang til markedet, med 13,4 vs. 7,2 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.Over fem år leder fondet med 23,2 vs. 14,8 prosent i snitt per år.I sin månedsrapport karakteriserer Sætre mai som en god måned, både absolutt og relativt.Han trekker frem solide bidrag fra fondets store posisjoner innenfor olje og skog/papir.- Blant andre viktige bidragsytere kan vi nevne Autoliv, Thule Group og Golden Ocean. I tillegg tjente vi i forhold til referanseindeks på ikke å eie Genmab og Pandora i mai. Disse endte ned hhv. 23 og 27 prosent, skriver forvalteren.Inn i riggSætre forteller videre at brorparten av fondets oljeeksponering det siste året har vært rettet mot oljeprodusenter.- Gjennom mai økte vi eksponeringen i oljeservice ved å ta inn riggselskapet Northern Drilling, samt at vi økte eksponeringen noe i Subsea 7. Samtidig tok vi ned eksponeringen mot svensk industri, og fondet er nå blant annet helt ute av SKF, fortsetter han.Samme vei gikk det med en del mindre norske poster i Norsk Hydro, Yara og Orkla.- Alle er ute etter å ha presentert dårligere enn forventet. Vi sa også farvel til en liten post i Danske Bank, skriver Sætre.Liker laksPå kjøpssiden har han i tillegg til nevnte Northern Drilling kjøpt aksjer i Elekta og Marine Harvest.- For Elekta vil mye av utviklingen fremover avgjøres av salget av den nye maskinen Unity. Maskinen kombinerer MR og stråling, og forventes å bli endelig godkjent i juni. Utfallsrommet må dog sies å være relativt stort. For Marine Harvest fremstår det langsiktige potensialet som meget sterkt, selv om vi nå går inn i en del av sesongen som historisk har vært preget av lavere priser, avslutter forvalteren.De fem største investeringene (per 31/5) i Delphi Nordic er Novo Nordisk (7,77 prosent), Equinor (7,24 prosent), Stora Enso (7,23 prosent), Atlas Copco (4,23 prosent) og Nokia (3,89 prosent).