Gjensidige Bank får refs av Finanstilsynet, skriver.Konklusjonen forelå ved inngangen til juni etter et stedlig tilsyn i november.Ifølge avisen får bankens avdeling for salg av fond- og forsikringsspareprodukter på pukkelen etter i en lang periode å ha forespeilet kundene en forventet årlig avkastning i aksjemarkedet på åtte prosent.Samtidig mener bransjen ellers i samme periode (2017) at fremtidig avkastning er rundt 6,25 prosent.Videre har kunder som eide en IPA (individuell pensjonsavtale) med fire prosent garantert rente blitt rådet til å si fra seg rentegarantien og flytte pengene til et annet spareprodukt uten garanti.Ifølge DN har dette skjedd selv om oppnåelig rente i markedet er på rundt 1,5 prosent.- Vi har truffet tiltak for å rette opp de forholdene tilsynet påpeker. Vi er selvsagt ivrige etter å tiltrekke oss kunder, og er helt enige i at dette skal gjøres innenfor tilsynets rammer, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige i en kommentar til avisen.