RIFs har gjort en omfattende vurdering av vann- og avløpsnettet i Norge.Foreningen mener vanningsforbudet flere norske kommuner har innført kunne vært unngått. RIF peker også på manglende vedlikehold som hovedårsak til vannkrisen, og ikke mangel på CO2 til rensing og økt vannforbruk i varmen, slik Oslo kommune har vist til.– Dagens situasjon aktualiserer Rådgivende Ingeniørers Forenings krav om en stortingsmelding som ser på tilstanden til vann- og avløpsnettet i norske kommuner, sier Dordi Skjevling, medlem av RIFs ekspertgruppe innen vann- og miljøteknikk.I 2017 beregnet RIF vedlikeholdsetterslepet på det norske vannledningsnettet til 110 milliarder kroner.«Vedlikehold av vannrørene har ikke vært en prioritert oppgave i mange kommuner og vedlikeholdsetterslepet øker derfor år for år», oppgir ingeniørforeningen, som etterspør en nasjonal innsats for å bedre vann- og avløpsnettet.(©NTB)